ΔΕΚ Υπόθ. C- 9/2000, απόφ. 18.4.2002 [Εναπόθεση αποβλήτων] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2002, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Palin Granit Oy και Vehmassal?n kanssanterveysty?n kuntayhtym?n hallitus Προσέγγιση των νομοθεσιών. Οδηγίες 75/ 442/ΕΟΚ και 91/156/ΕΟΚ. Έννοια του αποβλήτου. Υπολείμματα παραγωγής. Λατομείο. Εναποθήκευση. Χρησιμοποίηση των αποβλήτων. Ανυπαρξία κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον. Δυνατότητα αξιοποιήσεως. 1. Με διάταξη της 31ης Δεκεμβρίου 1999, το Korkein hallinto-oikeus (ανώτατο διοικητικό δικαστήριο) υπέβαλε, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ, ένα κύριο προδικαστικό ερώτημα και τέσσερα επιμέρους ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991. 2. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο προσφυγής κατά χορηγήσεως αδείας περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Vehmassalon kansanterveysty?n kuntayhtym?n hallitus (υπηρεσία αρμόδια επί ζητημάτων υγείας της ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της περιφέρειας του Vehmassalo, στο εξής: Δημοτική Υπηρεσία) στην εταιρία Palin Granit Oy (στο εξής: Palin Granit) για την εκμετάλλευση λατομείου γρανίτη. Από τη φινλανδική νομοθεσία προκύπτει ότι η χορήγηση της λεγομένης αδείας περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με τόπο αποθέσεως αποβλήτων δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οπότε η έκβαση της διαδικασίας της κύριας δίκης εξαρτάται από το αν μπορούν ή όχι να χαρακτηριστούν ως απόβλητα τα θραύσματα πετρωμάτων που προκύπτουν από την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.