ΣτΕ 3631/2000 (Τμ. Ε') [Διατηρητέα κτίρια]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2001, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Μαρή, Σύμβουλος Εισηγήτρια: Α. Θεοφιλοπούλου, Σύμβουλος Δικηγόροι: Σ. Νικολάου, Α. Αλεφάντης (Πάρεδρος ΝΣΚ) Ακύρωση πράξης κηρύξεως κτιρίου ως διατηρητέου, για το λόγο ότι η αιτιολογία της, περιοριζόμενη στο χαρακτηρισμό ως διατηρητεών του συνόλου των ένδικων κτιρίων, στην αναφορά των διαφόρων κατηγοριών κατοικιών και στα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας, είναι γενική χωρίς καμία συγκεκριμένη αναφορά στο επίδικο κτίριο. Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α' 210) ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να χαρακτηρίζονται κτίρια ή τμήματά τους ως διατηρητέα για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και να καθορίζονται ειδικοί όροι προστασίας και περιορισμοί δόμησης και χρήσης, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νόμου αυτού και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη ...». Οι κατά την παρ. 1 εξάλλου λόγοι, στους οποίους αναφέρεται η προπαρατεθείσα παρ. 2, ανάγονται στην «προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαιτέρου πολεοδομικού, αισθητικού, ιστορικού, λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους». Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, η υπουργική απόφαση, που κηρύσσει κτίριο ή τμήμα του ως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.