ΣτΕ 1/1999 (Τμ. Ε') [Άδειες βιομηχανικών εγκαταστάσεων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2001, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Σ. Ρίζος, Σύμβουλος Δικηγόροι: Κ. Σακελλαριάδης, Β. Τύρου (Πάρεδρος ΝΣΚ), Β. Δούσκια (Πάρεδρος ΝΣΚ) Η διάταξη του άρθρου 4 του Ν 1360/1983, δυνάμει της οποίας είναι δυνατό να χορηγούνται άδειες εγκαταστάσεων κατά παρέκληση από τις διατάξεις του νόμου, εφόσον πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις και ιδίως για εγκατάσταση βιομηχανιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της σύμφωνης με το Σύνταγμα βιώσιμης ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, καθιστά ακυρωτέα την προσβαλλόμενη άδεια εγκατάστασης βιομηχανικής μονάδας-αποθήκης σε περιοχή του Ν. Αττικής. Επειδή με την ως άνω αίτησιν ζητείται η ακύρωσις της υπ’ αριθμ. φ. 22/24596/988/ 3.10.1997 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β' 926), με την οποίαν, βάσει του άρθρου 4 του Ν 1360/1983 «προώθηση των επενδύσεων», ως ετροποποιήθη με το άρθρον 1 παρ. 21 του Ν 2142/ 1996 (ΦΕΚ Α' 123), ενεκρίθη η χορήγησις αδείας εγκαταστάσεως αποθηκευτικών χώρων εις την εταιρίαν Β. Α.Ε. Η μονάς αυτή θα εγκατασταθή εις την Παλλήνην Αττικής. Επειδή κατά την έννοιαν του άρθρου 24 του Συντάγματος, αποτελεί πρωταρχικήν αποστολήν του κράτους η διαφύλαξις του φυσικού περιβάλλοντος και η μέριμνα διά την χωροταξικήν αναδιάρθρωσιν της Χώρας, προκειμένου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.