ΔΕΚ Υπόθ. C- 209/1998, απόφ. 23.5.2000 [Συλλογή αποβλήτων εργοταξίου] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2001, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Sydhavnens Sten & Grus ApS κατά Kobenhavns Kommune Άρθρο 90 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 86 ΕΚ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 34 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 29 ΕΚ) και 86 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 82 ΕΚ). Οδηγία 75/442/ΕΟΚ. Κανονισμός (ΕΟΚ) 259/93. Ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής των αποβλήτων εργοταξίου. Προστασία του περιβάλλοντος. 1. Με διάταξη της 27ης Μαΐου 1998, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 8 Ιουνίου 1998, το Ostre Landsret υπέβαλε, δυνάμει του άρθρου 177 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 234 ΕΚ), τρία προδικαστικά ερωτήματα επί της ερμηνείας του άρθρου 90 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 86 ΕΚ), σε συνδυασμό με τα άρθρα 34 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 29 ΕΚ) και 86 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 82 ΕΚ), των άρθρων 36 και 130 Ρ, παρ. 2, της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρων 30 ΕΚ και 174, παρ. 2, ΕΚ), των άρθρων 7, παρ. 3, και 10 της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σελ. 86), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991 (ΕΕ L 78, σελ. 32, στο εξής: Οδηγία 75/442), καθώς και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.