ΔΕΚ Υπόθ. C- 376/2000, απόφ. 11.12.2001 (περίλ.) [Στερεά απόβλητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2001, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας Στερεά απόβλητα. Προσφυγή της Επιτροπής για την αναγνώριση παράβασης κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 226 ΣυνθΕΚ. Οδηγία 75/439/ΕΟΚ της 16ης Ιουνίου 1975 (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/692/ΕΟΚ της 23ης Δεκεμβρίου 1991). Οδηγία 75/442/ ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1975 (όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/692). Εθνικές εκθέσεις για την εφαρμογή των Οδηγιών. Έλλειψη διαβίβασης στην Επιτροπή. Το Δικαστήριο αποφασίζει: Η Ιταλική Δημοκρατία, παραλείποντας να διαβιβάσει στην Επιτροπή, για την περίοδο 1995 έως 1997, την έκθεση που προβλέπει το άρθρο 18 της Οδηγίας 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων Οδηγιών για το περιβάλλον, εντός της ταχθείσας από την εν λόγω διάταξη προθεσμίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την Οδηγία αυτή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.