ΔΕΚ Υπόθ. C- 510/1999, απόφ. 23.10.2001 (περίλ.) [Άγρια πανίδα και χλωρίδα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2001, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Xavier Tridon κατά F?d?ration Rhone-Alpes de protection de la nature (Frapna), section Is?re ΄Αγρια πανίδα και χλωρίδα. Είδη απειλούμενα με εξαφάνιση. ΄Εκδοση προδικαστικής απόφασης ως προς την ερμηνεία: α) των άρθρων 28 και 30 της Συνθήκης ΕΚ, β) του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3626/1982 της 3ης Δεκεμβρίου 1982, γ) του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 της 9ης Δεκεμβρίου 1996, δ) της Συμβάσεως της Ουάσιγκτον, της 3ης Μαρτίου 1973 (ιδίως των άρθρων VII και XIV αυτής). Το Δικαστήριο, κρίνοντας επί των ερωτημάτων που του υπέβαλε το Tribunal de grande instance de Gr?noble, αποφαίνεται: 1. Όσον αφορά τα είδη που καλύπτονται από το παράρτημα Ι της Συμβάσεως για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, που συνήφθη στην Ουάσιγκτον στις 3 Μαρτίου 1973, ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 3626/82 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1982, για την εφαρμογή στην Κοινότητα της συμβάσεως για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, έχει την έννοια ότι δεν εμποδίζει την εφαρμογή κανονιστικής ρυθμίσεως κράτους μέλους απαγορεύουσας γενικά στο έδαφός του κάθε εμπορική χρησιμοποίηση ζώων που γεννώνται και εκτρέφονται σε αιχμαλωσία. Όσον αφορά τα είδη που καλύπτονται από το παράρτημα Α' του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.