ΥΑ 39608/14.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2200/30.9.2011) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 35 του Ν 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 1 Καθορισμός έκτασης και περιεχομένου διαγραμμάτων αποτύπωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων Α. Χωρικός προσδιορισμός σύνταξης διαγραμμάτων 1. Το διάγραμμα της αποτύπωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 35 παρ. 1 του Ν 3937/2011 συντάσσεται, είτε για όλη την έκταση που περιλαμβάνεται εντός των νομίμως καθορισμένων ορίων οικισμών είτε για τμήμα αυτής, μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου. Σε οικισμούς που δεν έχουν καθοριστεί όρια με την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθ. 4 του από 24.4-3.5.1985 πδ/τος (ΦΕΚ Δ΄ 181) όπως ισχύει, αλλά ο καθορισμός των ορίων του οικισμού έγινε μόνο με την εφαρμογή της παρ. 1β΄ του άρθ. 4 του ανωτέρω πδ/τος και ως όριο οικισμού νοείται η κυκλική επιφάνεια ακτίνας, κατά περίπτωση 800 μ., 500 μ. η 300 μ., η κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων γίνεται μόνο για το συνεκτικό και το διάσπαρτο τμήμα του οικισμού καθώς και για τμήματα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση, μέχρι (100,00 μ.), προκειμένου το όριο να ταυτιστεί με σημαντικό φυσικό η τεχνητό η εύκολα αναγνωρίσιμο στοιχείο του περιβάλλοντος η να συσχετιστεί με εύκολα αναγνωρίσιμα και μεταξύ τους ορατά φυσικά η τεχνητά ορόσημα όπως διασταυρώσεις οδών, γέφυρες...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.