Κανονισμός ΙΣΙ 229/7.10.2011 (ΦΕΚ Α΄ 253/2.12.2011) Περί προστασίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ιερών Μονών και των Εκκλησιαστικών Μνημείων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρον 1 Πεδίον εφαρμογής 1. «Διαλελυμέναι» καλούνται αι Ιεραί Μοναί, των οποίων η παύσις της νομικής προσωπικότητος ή των οργάνων διοικήσεώς των ή η αφαίρεσις της κυριότητος ή διοικήσεως της περιουσίας των προεβλέφθη καθ΄ οιανδήποτε διατύπωσιν μέσω νομοθετικών ή διοικητικών πράξεων του Ελληνικού Κράτους και άνευ συντελέσεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως της περιουσίας των διά της πραγματικής καταβολής αποζημιώσεως. 2. «Ερημωθείσαι» καλούνται αι Ιεραί Μοναί, των οποίων, ασχέτως του χρόνου ιδρύσεώς των, εξέλιπε η μοναστική Αδελφότης ή εις πάσαν δε περίπτωσιν εις τας οποίας άμα τη εκλείψει της Αδελφότητος δεν έχει διωρισθή Ηγουμενοσυμβούλιον κατ΄ εφαρμογήν του άρθ. 3 του ΝΔ 374/1947 ή του άρθ. 39 παρ. 5 του Ν 590/1977. Άρθρον 2 Διοίκησις 1. Παν στοιχείον της κινητής και ακινήτου περιουσίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ι. Μονών διοικείται και διαχειρίζεται υπό του επιχωρίου Μητροπολίτου ως περιουσία της Ι. Μητροπόλεως, όστις υποχρεούται να το καταγράψη και διαφυλάττη, δικαιούται δε να το αξιοποιή ή να το καταστήση δι΄ αποφάσεώς του Μετόχιον ετέρας Ι. Μονής της επαρχίας του. 2. Ο Μητροπολίτης τηρεί και ως προς αυτάς: α) Κτηματικόν Βιβλίον, όπου περιγράφεται παν ακίνητον κατά τα στοιχεία αυτού, β) Δασολόγιον ως και γ) Αρχείον Τίτλων και Τεκμηρίων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.