ΣτΕ 1647/2011 Τμ. Ε΄ [ Ναυάγια - Προστασία θαλασσίου χώρου - Ανέλκυση ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ύπαρξη ενός ναυαγίου στον θαλάσσιο χώρο αποτελεί από μόνη της στοιχείο επιβαρυντικό του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του και συνιστά ενδεχόμενη πηγή ρύπανσης, αφού ακόμη και αν έχει γίνει απάντληση των καυσίμων και λιπαντικών, με το πέρασμα του χρόνου και λόγω και των καιρικών συνθηκών απελευθερώνονται σταδιακά υπολείμματα των ουσιών αυτών ή και άλλων εγκλωβισμένων λειψάνων του φορτίου και των πραγμάτων, όπως και από το ίδιο το σκαρί και τούτο ανεξαρτήτως του εάν το ειδικότερο φορτίο που φέρει μπορεί να είναι ρυπογόνο ή όχι. Η ύπαρξη ενός ναυαγίου αποτελεί από μόνη της στοιχείο επικινδυνότητας για τους χρήστες της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής. Δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση όσον αφορά στον επαπειλούμενο από την ύπαρξη του ναυαγίου κίνδυνο προσβολής του περιβάλλοντος, αλλά ούτε και ως προς την επιβολή του μέτρου της ανέλκυσης ολόκληρου του ναυαγίου, αφού το μέτρο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για την απάλειψη κάθε δυσμενούς συνέπειας από την ύπαρξη του ναυαγίου, διότι με αυτό επιτυγχάνεται η αποκατάσταση, κατά το δυνατό, του θαλασσίου περιβάλλοντος στην προτέρα του ναυαγίου κατάσταση. Μόνο στις περιπτώσεις που λόγω ειδικών συνθηκών είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η ανέλκυση δύναται να διατάσσονται άλλα μέτρα (εξουδετέρωση, καταστροφή, διάλυση). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ειδική αιτιολόγηση τόσο ως προς την ύπαρξη ειδικών συνθηκών που καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή την ανέλκυση, όσο και ως προς την πρόκριση των μέτρων που διατάσσονται. Η προσβαλλομένη πράξη βάσει του άρθ. 2 του Ν 2881/2001, αποτελεί την πρώτη πράξη της διαδικασίας εκκαθάρισης των θαλασσών από ναυάγια, εκδίδεται κατόπιν γνωμοδοτήσεως ειδικής επιτροπής, με την οποία διαγιγνώσκεται η βλάβη ή ο κίνδυνος του θαλασσίου περιβάλλοντος ή της ναυσιπλοΐας, προσδιορίζονται δε οι ειδικότερες ενέργειες που επιβάλλονται κατά τις περιστάσεις (ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του ναυαγίου) και τάσσεται προθεσμία προς τούτο. Η πράξη αυτή αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, παραδεκτώς προσβαλλόμενη με αίτηση ακυρώσεως, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού του Δημοσίου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.