ΣτΕ 1407/2011 Τμ. Ε΄ [ Προστασία ρεμάτων - Επεμβάσεις - Οριοθέτηση ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδατορέματα στη φυσική τους κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η λειτουργία τους ως οικοσυστημάτων. Για τον λόγο αυτό, επιτρέπεται εκτέλεση μόνον εκείνων των τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, ενώ αποκλείεται κάθε άλλη αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης. Τα υδατορέματα προστατεύονται καθ΄ όλη τους την έκταση και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία απορροής των υδάτων. Η ένταξή τους σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή μόνον όταν τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες ενός ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και μόνον εφ΄ όσον διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Πρωταρχικός όρος για την ένταξη των ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι η προηγούμενη αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής τους. Η οριοθέτηση γίνεται για το σύνολο του υδατορέματος. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατόν να γίνει τμηματική οριοθέτηση, εφ΄ όσον τούτο δικαιολογείται για ειδικούς λόγους, όπως όταν το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος έχει ήδη ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο και εφ΄ όσον στις οικείες μελέτες έχουν ληφθεί υπ΄ όψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος.Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.