ΣτΕ ΕΑ 630/2011 [ ΧΥΤΑ Δήμου Κερκυραίων - Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν συντρέχει νόμιμος λόγος αναστολής εκτελέσεως αδείας εξακολούθησης λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Κερκυραίων, καθ΄ όσον με τη λειτουργία του εν λόγω χώρου επιδιώκεται η εναρμόνιση της λειτουργίας υφισταμένου ΧΥΤΑ προς τις απαιτήσεις της νεότερης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και η αναβάθμιση της εν γένει λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεών του, ενώ με τη σχετική πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις εκδοθείσες άδειες προβλέπονται επαρκή μέτρα στεγανοποίησης του πυθμένα του χώρου υγειονομικής ταφής και εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής.Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Α. Ντέμσιας, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Α. Παπακωνσταντίνου, Α. Αλεφάντη, Πάρεδρος ΝΣΚ, Κ. Μπουχάγιαρ, Α. Καφτάνη [...] j 2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτελέσεως: α) της υπ΄ αριθ. .../4.4.2008 αποφάσεως του Νομάρχη Κέρκυρας, με την οποία χορηγήθηκε, υπό όρους, άδεια συνέχισης λειτουργίας του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, που ευρίσκεται στη θέση Α του Δήμου Κερκυραίων του Ν. Κέρκυρας, μέχρι τις 16.1.2009 και β) της υπ΄ αριθ. .../3.4.2008 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφ. Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιήθηκε, βάσει εκπονηθέντος κατ΄ εφαρμογήν του άρθ. 16 της ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1572) σχεδίου διευθετήσεως, η υπ΄ αριθ. .../5.8.1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.