ΣτΕ 2468/2011 Τμ. Ε΄ [ Βιομηχανικές μονάδες χαμηλής όχλησης ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ως επιχειρήσεις που εξομοιούνται με καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι διαφορές από την ίδρυση και λειτουργία των οποίων μεταφέρθηκαν με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, νοούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες όχι μόνον έχουν το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας με αυτό των καταστημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και λοιπούς χειρισμούς προϊόντων, τα οποία θέτουν περαιτέρω στη διάθεση καταστημάτων ή εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλ΄ επί πλέον, διέπονται όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία τους, από διατάξεις εντασσόμενες προεχόντως στην υγειονομική νομοθεσία. Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή επιχειρήσεις που έχουν αντικείμενο ουσιωδώς διάφορο από αυτό των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για την ίδρυση δε και λειτουργία τους εφαρμόζονται και άλλες διατάξεις που δεν εντάσσονται στην υγειονομική, αλλά σε άλλες νομοθεσίες, όπως η βιομηχανική, η πολεοδομική και η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία επιχειρήσεις, για την ίδρυση των οποίων ακολουθείται διακεκριμένο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, το οποίο ολοκληρώνεται με πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Εφ΄ όσον δε οι εκδιδόμενες κατά το στάδιο αυτό πράξεις υπάγονται με αίτηση ακυρώσεως στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει και οι συναφείς διαφορές, που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία των εν λόγω μονάδων, εν όψει των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται για το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον η ίδρυση και λειτουργία τους, λόγω του μεγέθους των εγκαταστάσεών τους, της παραγωγής αποβλήτων, εκπομπών κ.λπ., να εκδικάζονται από το ίδιο δικαστήριο, χάριν ενιαίας κρίσεως της υποθέσεως και οικονομίας της δίκης. Βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης, όπως τα ελαιοτριβεία με δυναμικότητα επεξεργασίας ελαιοκάρπου μικρότερη των 50 τόνων ημερησίως, δεν απαγορεύεται να εγκαθίστανται και εντός της ζώνης των 700 μ., που εκτείνεται γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.001 έως και 10.000 κατοίκους. Η ρύθμιση, κατά την οποία οι εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης δεν υπάγονται στη θεσπιζόμενη απαγόρευση λειτουργίας σε ζώνη που περιβάλλει τους οικισμούς, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι η εξαίρεση αυτή αφορά μονάδες, η λειτουργία των οποίων δεν συνεπάγεται σημαντική όχληση και σοβαρή επιδείνωση του περιβάλλοντος, ενώ και υπό το προϊσχύον καθεστώς ήταν επίσης επιτρεπτή η εγκατάσταση επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης στην ανωτέρω ζώνη. Εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές και όχι σε όσες περιοχές απλώς και μόνο δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση. Οι διατάξεις του Ν 3325/2005, κατά το μέρος που επιτρέπουν την ίδρυση εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης σε περιοχή εκτός σχεδίου, για τις οποίες δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης, δεν έρχονται σε αντίθεση προς το άρθ. 24 Συντ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.