ΣτΕ 2414/2011 Τμ. Ε΄ [ Ανάκληση διοικητικών πράξεων - Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νόμιμη διοικητική πράξη μόνο κατ΄ εξαίρεση μπορεί να ανακληθεί για τον λόγο ότι εκτιμώνται με διαφορετικό τρόπο τα αυτά πραγματικά περιστατικά, έστω και αν από αυτή δημιουργήθηκαν δικαιώματα ή πραγματική κατάσταση ευνοϊκή για τον διοικούμενο, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση όμως αυτή, η ανάκληση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη με αναφορά των λόγων γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, που τη δικαιολογούν. Τυχόν διαφορετική εκτίμηση των αυτών πραγματικών περιστατικών, τα οποία το οικείο διοικητικό όργανο έλαβε υπ΄ όψη κατά την έκδοση της πράξεως, δεν συνιστά νόμιμο λόγο ανακλήσεως. Αν κατά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση κριθεί ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας, η σχετική πράξη είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (αρνητική απόφαση), αφού η έκδοσή της έχει ως έννομη συνέπεια να αποκλείεται η συνέχιση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σε αντίθετη περίπτωση, καλείται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, οπότε η προκαταρκτική εκτίμηση αποτελεί απλή γνωμοδότηση, διότι με αυτή παρέχεται απλώς η δυνατότητα υποβολής ΜΠΕ, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε δεσμευτικότητα ως προς το επιτρεπτό και τη θέση του προτεινόμενου έργου. Δεν νοείται ανάκληση γνώμης μετά την έκδοση της εκτελεστής πράξεως που έπεται αυτής, την οποία μόνο το αποφασίζον όργανο μπορεί να ανακαλέσει για πλημμέλειες που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά τη διαδικασία της έκδοσής της, στις οποίες περιλαμβάνονται και πλημμέλειες που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά το στάδιο της γνωμοδότησης, εφ΄ όσον το αποφασίζον όργανο βάσισε την κρίση του στη γνωμοδότηση αυτή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.