ΣτΕ 2724/2011 Τμ. Ε΄ [ Επεμβάσεις πλησίον μνημείων - Αιτιολογία - Άδειες ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κάθε επέμβαση πλησίον μνημείου πρέπει να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξή του, να ενεργείται δε εν όψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και του είδους του μνημείου και επί τη βάσει των δεδομένων της επιστήμης, απαγορευομένων επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμό χρήση του. Πράξεις οργάνων της Διοικήσεως, με τις οποίες επιτρέπεται εκτέλεση έργων ή εργασιών πλησίον μνημείου, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένες ως προς την κρίση ότι με τα έργα ή τις εργασίες αυτές προστατεύεται, αναδεικνύεται ή πάντως δεν παραβλάπτεται ουσιωδώς το μνημείο ή ο περιβάλλων χώρος του. Ως επεμβάσεις επί ακινήτου μνημείου, απολύτως απαγορευμένες από τον νόμο, νοούνται αυτές, οι οποίες είναι δυνατόν να επιφέρουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του. Ο Υπουργός Πολιτισμού, προκειμένου να χορηγήσει άδεια εκτελέσεως έργου επί ακινήτου μνημείου, αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του έργου και εκτιμά τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, που θα έχει η εκτέλεσή του στα ακίνητα μνημεία.Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγήτρια: Α. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Κ. Αλεξίου, Χ. Βαρβαρίγος, Π. Δημόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ, Γ. Μπλάνας [...] 2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ΄ αριθ. .../8.8.2006 πράξεως της Διευθύντριας της ... Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με την οποία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.