ΣτΕ 2473/2011 Τμ. Ε΄ [ Αυθαίρετα κτίσματα σε αιγιαλό - Πρωτόκολλο κατεδάφισης ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός αιγιαλού, παραλίας ή θαλάσσης κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. Εκτέλεση τεχνικών έργων σε αιγιαλό ή παραλία επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον τηρηθεί η διαδικασία των άρθ. 12 ή 14 Ν 2971/2001, αναλόγως της φύσεως του έργου και με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι όροι προστασίας της ακτής, που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος. Αν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία αυτή, τα επί του αιγιαλού, της παραλίας ή εντός θαλάσσης ανεγερθέντα κτίσματα είναι αυθαίρετα και κατεδαφιστέα. Παρά τον πραγματοπαγή χαρακτήρα του πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτων, ο προσδιορισμός της ταυτότητας του προσώπου, το οποίο έχει προβεί στην αυθαίρετη ανέγερση κτισμάτων σε αιγιαλό, παραλία ή τη θάλασσα, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του πρωτοκόλλου, εν όψει της υποχρέωσης του προσώπου αυτού για την εντός τακτών προθεσμιών κατεδάφιση ή άρση των αυθαιρέτων κατασκευών, αλλά και των κυρώσεων, που προβλέπονται σε βάρος του. Για τον λόγο αυτό, ο μνημονευόμενος στο πρωτόκολλο ως το πρόσωπο που έχει ανεγείρει ή τοποθετήσει αυθαίρετες κατασκευές σε αιγιαλό, παραλία ή τη θάλασσα έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει με αίτηση ακυρώσεως το πρωτόκολλο ισχυριζόμενος ότι ουδεμία σχέση έχει με τις κατασκευές αυτές και ότι μη νομίμως μνημονεύεται ως το πρόσωπο που τς ανείγειρε. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο προβαίνει σε ακύρωση του προσβαλλομένου πρωτοκόλλου κατά το μέρος μόνο που μνημονεύεται σε αυτό ο αιτών και απορρίπτει ως προβαλλομένους άνευ εννόμου συμφέροντος τυχόν άλλους λόγους ακυρώσεως, αναφερομένους στην κατά τα λοιπά νομιμότητα του πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο είναι δυνατόν να εκδοθεί σε βάρος του προσώπου που ανήγειρε τις αυθαίρετες κατασκευές, των εντολέων του, καθώς και του προσώπου, για λογαριασμό του οποίου ανεγέρθησαν οι κατασκευές και αν δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, κατ΄ αγνώστου προσώπου (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.