ΣτΕ 3263/2010 Τμ. Ε΄ [Λειτουργία λατομείου σε προστατευόμενες περιοχές]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μεταβολή της μορφής ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για τη δημιουργία λατομικής περιοχής δεν είναι δυνατή κατ΄ άρθ. 24 παρ. 1 Συντ. τόσο πριν όσο και μετά την αναθεώρηση του 2001. Η κατ΄ άρθ. 3 παρ. 1-4 Ν 1418/1984 πράξη καθορισμού λατομικής περιοχής έχει κανονιστικό χαρακτήρα, επομένως το κύρος της μπορεί να ελέγχεται παρεμπιπτόντως επ΄ ευκαιρία προσβολής ατομικών πράξεων που στηρίζονται σε αυτή, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας λατομείου εντός λατομικής περιοχής. Εφ΄ όσον η Διοίκηση θεωρήσει ότι μία περιοχή ή στοιχείο της φύσης συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να τύχει της προστασίας των διατάξεων των άρθ. 18 παρ. 3 και 5 και 21 παρ. 1-2 Ν 1650/1986 και κινήσει διαδικασία σύνταξης της οικείας περιβαλλοντικής μελέτης, δεν επιτρέπεται χορήγηση αδείας και εγκρίσεως για την εκτέλεση έργων ή την άσκηση δραστηριοτήτων, που είναι δυνατόν να έχουν ουσιώδη επίδραση στα προς διατήρηση στοιχεία, πριν την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού της περιοχής και καθορισμού των όρων προστασίας της, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική, εκτός αν υπάρξει αιτιολογημένη διαπίστωση, με βάση τη σχετική περιβαλλοντική μελέτη, ότι δεν συντρέχουν οι κατά νόμον προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ή καθορισμού ειδικών όρων προστασίας. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ή εγκρίσεως δεν αρκεί το γεγονός ότι ενδεχομένως στην υπό σύνταξη ή και ήδη συνταγείσα και εγκριθείσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη συγκεκριμένη κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων προβλέπεται ως ανεκτή, υπό όρους ή και χωρίς όρους, εφ΄ όσον ο καθορισμός των αναγκαίων μέτρων προστασίας απόκειται στο υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.