ΣτΕ 899/2011 Τμ. Ε΄ [Προστασία ρεμάτων - Ένταξη σε πολεοδομική ρύθμιση]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατ΄ άρθ. 6 παρ. 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού επιτρέπεται ο καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος, προκειμένου να επιτραπεί η δόμηση σε ορισμένη απόσταση από αυτή. Πράξη πολεοδομικής υπηρεσίας, με την οποία καθορίζεται προσωρινή οριογραμμή ρέματος, δηλαδή εγκρίνεται σημειακός καθορισμός οριογραμμής σε τμήμα ρέματος, κατόπιν αιτήσεως ιδιοκτήτου παραρρεμάτιου ακινήτου, εν όψει εκδόσεως οικοδομικής αδείας για την ανέγερση επ΄ αυτού οικοδομής, συνδέεται απολύτως με την ανέγερση συγκεκριμένου κτηρίου στο ακίνητο αυτό και αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, συναφή με την οικοδομική άδεια που έχει την πράξη αυτή ως έρεισμα (μειοψ.). Η άνευ δημοπρασίας εκποίηση ακινήτων του Δημοσίου, ανηκόντων στην ιδιωτική του περιουσία συνιστά πράξη αναγομένη σε διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας, η δεν οποία υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά προκαλεί ιδιωτική διαφορά, για την επίλυση της οποίας έχουν δικαιοδοσία τα πολιτικά δικαστήρια (μειοψ.). Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρεπομένης μόνον της εκτελέσεως απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειομένης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους ή τεχνική επέμβαση στα σημεία διακλαδώσεώς τους. Τα υδρορεύματα προστατεύονται καθ΄ όλη τους την έκταση και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, η δε ένταξή τους σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή, μόνον όταν τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Πρωταρχικός όρος ένταξης ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι η προηγούμενη αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής τους. Τμηματική οριοθέτηση ρέματος είναι κατ΄ εξαίρεση επιτρεπτή, εφ΄ όσον τούτο δικαιολογείται για ειδικούς λόγους, όπως όταν το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος έχει ήδη ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο και εφ΄ όσον στις οικείες μελέτες έχουν ληφθεί υπ΄ όψη στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος. Κατ΄ άρθ. 6 Ν 880/1979 χωρεί οριοθέτηση και των εντός ρυμοτομικού σχεδίου ρεμάτων ως προϋπόθεση της δυνατότητας δόμησης σε παραρεμάτιες περιοχές, μη επιτρεπομένης της εκδόσεως πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου, προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, αν δεν έχει καθορισθεί προηγουμένως η οριστική οριογραμμή του ρέματος. Κατ΄ άρθ. 6 παρ. 2 του Κτιριοδομικού Κανονισμού επιτρέπεται ο καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος και η δόμηση σε ορισμένη απόσταση από αυτή χωρίς να παρέχεται από το άρθ. 26 ΓΟΚ/1985 ειδική εξουσιοδότηση για τη θέσπιση της δυνατότητας αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.