ΣτΕ Ολ 414/2011 [Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης - Διοικητικές συμβάσεις - Εκτελεστότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μονομερείς πράξεις, που εκδίδονται κατ΄ ενάσκηση δημοσίας εξουσίας και αποβλέπουν σε δημόσιο σκοπό και επομένως, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις νομίμως προσβαλλόμενες με αίτηση ακυρώσεως, θεωρούνται πράξεις, με τις οποίες παραχωρούνται ιδιαίτερα δικαιώματα επί κοινοχρήστων πραγμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες, με τις οποίες παραχωρείται η συνολική διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και εκείνες, με τις οποίες καθορίζεται χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση τέτοιου δικαιώματος. Σε περίπτωση που η διαχείριση κοινοχρήστων πραγμάτων έχει περιέλθει σε νομικό πρόσωπο, το οποίο συνεστήθη με νόμο ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπαγόμενο στον έλεγχο του Δημοσίου, το νομικό αυτό πρόσωπο, κατά την παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί των κοινοχρήστων αυτών πραγμάτων, ασκεί δημόσια εξουσία και αποτελεί κατά τούτο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με συνέπεια οι σχετικές με την παραχώρηση εκδιδόμενες από αυτό πράξεις να συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Η ένδικη σύμβαση δεν αφορά κοινόχρηστο πράγμα, έχει δε συναφθεί, με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια για την κατά τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης, στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας της συσταθείσας ως ΝΠΙΔ εταιρείας «Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ» και αποβλέπει στην εκ μέρους της εταιρείας επίτευξη κέρδους προς πραγματοποίηση των σκοπών που αυτή επιδιώκει. Συνεπώς, η διαφορά, η οποία άγεται ενώπιον του Δικαστηρίου με την κρινομένη αίτηση, αποτελεί διαφορά ιδιωτικού δικαίου, υπαγομένη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.