ΣτΕ 3983/2010 Τμ. Ε΄ [Προσβολή πρωτοκόλλου κατεδάφισης από μη υπαίτιο μνημονευόμενο]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αυθαίρετα κτίσματα ανεγειρόμενα εν μέρει ή εν όλω εντός αιγιαλού ή θαλάσσης κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. Εκτέλεση τεχνικών έργων επί αιγιαλού, παραλίας ή θαλάσσης επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον τηρηθεί η διαδικασία των άρθ. 12 ή 14 Ν 2971/2001, αναλόγως της φύσεως του έργου και με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι προστασίας της ακτής ως ουσιώδους στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, σε αντίθετη δε περίπτωση τα επί του αιγιαλού, παραλίας ή εντός θαλάσσης ανεγερθέντα κτίσματα είναι αυθαίρετα και κατεδαφιστέα. Παρά τον πραγματοπαγή χαρακτήρα του πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτων, η κρίση της Διοίκησης ως προς την ταυτότητα του προσώπου, το οποίο έχει προβεί σε αυθαίρετη ανέγερση κτισμάτων σε αιγιαλό, παραλία ή θάλασσα, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του πρωτοκόλλου. Ο μνημονευόμενος στο πρωτόκολλο ως το πρόσωπο, που έχει ανεγείρει ή τοποθετήσει αυθαίρετες κατασκευές σε αιγιαλό, παραλία ή θάλασσα, έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει με αίτηση ακυρώσεως το πρωτόκολλο, ακόμη και αν ισχυρίζεται ότι ουδεμία σχέση έχει με τις εν λόγω κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή, εφ΄ όσον δεν προκύπτει ότι ο αιτών σχετίζεται με τις αυθαίρετες κατασκευές, το δικαστήριο προβαίνει σε ακύρωση του προσβαλλομένου πρωτοκόλλου, μόνο κατά το μέρος που περιέχει ονομαστική αναφορά του αιτούντος και απορρίπτει ως προβαλλομένους άνευ εννόμου συμφέροντος τυχόν άλλους λόγους ακυρώσεως, αναφερομένους στην κατά τα λοιπά νομιμότητα του πρωτοκόλλου. Άλλως, αν απορριφθεί ο σχετικός λόγος ακυρώσεως, εξετάζονται οι λοιποί.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.