ΣτΕ 3497/2010 Τμ. Ε΄ [Ζώνες προστασίας Πάρνηθας - Νομιμότητα δ/τος - ΣΠΕ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η μνεία στο προοίμιο του προσβαλλόμενου πδ/τος της 19.7.2007 «Καθορισμός Ζωνών Προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας Ν. Αττικής» των εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθ. 160 παρ. 1, 2 και 7, 161 παρ. 1 και 162 παρ. 2 ΚΒΠΝ, δεν αποσκοπεί στη συμπλήρωση της διατάξεως της παρ. 3 του άρθ. 11 του ΚΒΠΝ, ως προς τις διαδικαστικές προϋποθέσεις εκδόσεως των επίδικων πδ/των, ώστε να απαιτούνται επιπλέον της ανωτέρω γνώμης και γνώμες του ΣΧΟΠ και του ΚΣΧΟΠ, αλλά στην αναφορά ορισμένων από τους ανωτέρω όρους και περιορισμούς, οι οποίοι μπορεί να θεσπιστούν και με το πδ/γμα που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθ. 11 παρ. 3 ΚΒΠΝ. Αν δάσος ή δασική έκταση καταστραφεί από πυρκαγιά, έχει εκ του Συντάγματος ως αποκλειστικό προορισμό την αναδάσωσή της κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Μη νόμιμος ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως ότι το προσβαλλόμενο πδ/γμα εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής του επικαίρου των γνωμοδοτήσεων. Επιδιώκεται η μη υποβολή σε ΣΠΕ, άρα και σε περιβαλλοντικό προέλεγχο, σχεδίων και προγραμμάτων, των οποίων η διαδικασία εκπόνησης έχει κινηθεί πριν την 21.7.2004 και έχει προχωρήσει σε τόσο ικανοποιητικό βαθμό, ώστε είτε να ολοκληρωθούν, δηλαδή να εγκριθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αυτή, είτε εάν η ολοκλήρωση αυτή γίνεται με νομοθετική διαδικασία από τη Βουλή ή την Κυβέρνηση, να υποβληθούν σε αυτή προς έγκριση από τα ανωτέρω κρατικά όργανα εντός του ανωτέρω 24μήνου, ανεξαρτήτως αν εγκριθούν από αυτά μετά την πάροδό του. Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία έχει εφαρμογή και στις οικοδομικές άδειες, οι διοικητικές πράξεις διέπονται από το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά τον χρόνο της εκδόσεώς τους. Η αρχή αυτή ισχύει πολλώ δε μάλλον σε περίπτωση που λαμβάνονται κανονιστικά μέτρα κατ΄ επιταγή του άρθ. 24 Συντ., το οποίο για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εξειδικεύεται αρχικώς με τον Ν 1515/1985 και περαιτέρω, με τα κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενα πδ/γματα, αποσκοπούντα στη μη επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντός της, η οποία επέρχεται, αν γίνει ανεκτή έκδοση οικοδομικών αδειών κατ΄ εφαρμογή του καταργουμένου με αυτά, ως μη προσφόρου προς τούτο, νομικού καθεστώτος. Η διάταξη του άρθ. 159 ΚΒΠΝ εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές καλυπτόμενες από σχέδιο πόλεως και μόνο σε περιπτώσεις αμφιβολιών ως προς το σχέδιο αυτό ή εκπόνησης νέου σχεδίου πόλεως και όχι σε περιοχές εκτός σχεδίου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.