ΣτΕ 4449/2010 Τμ. Ε΄ [Εξαίρεση αυθαιρέτων από την κατεδάφιση - Έννομο συμφέρον]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αν η συνδρομή του πραγματικού γεγονότος που στοιχειοθετεί την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος του αιτούντος προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως έχει διαπιστωθεί με απόφαση του δικαστηρίου ή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ο δε αιτών, προσφεύγων εκ νέου σε αυτό, επικαλείται το αυτό έννομο συμφέρον χωρίς να προκύπτει από μεταγενέστερα στοιχεία ότι το πραγματικό γεγονός, που το στοιχειοθετεί, έπαυσε να υφίσταται, ο παρεμβαίνων φέρει το βάρος απόδειξης ότι το ανωτέρω γεγονός δεν συντρέχει, προβάλλοντας τούτο με το δικόγραφο της παρεμβάσεως και αποδεικνύοντάς το προαποδεικτικά. Οι κάτοικοι οικοδομών, έναντι των οποίων ανεγείρεται νέα ή της οποίας αποφασίζεται η εξαίρεση από την κατεδάφιση, έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλλουν τις διοικητικές πράξεις, δυνάμει των οποίων αυτή ανεγείρεται ή εξαιρείται από την κατεδάφιση, εφ΄ όσον ειδικώς όσον αφορά την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων, η διατήρησή τους συνεπάγεται εξ ορισμού τη χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης εκείνων, που έχουν νομίμως οικοδομήσει. Η παρ. 7 άρθ. 8 Ν 1512/1985 αναφέρεται μόνο σε αυθαίρετα κτίσματα ανεγερθέντα μέχρι 31.1.1983. Δεν είναι συνεπώς επιτρεπτή η κατ΄ άρθ. 8 παρ. 7 Ν 1512/1985 εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων ανεγερθέντων μετά την 31.1.1983.Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Ν. Ρόζος, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Α. Σίνης, Σ. Νικολάου [...] 2....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.