Ν 2819/2000 (ΦΕΚ Α΄ 84/15.3.2000) Ίδρυση Εταιρίας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 ΑΕ», προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2000, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Σύσταση ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Oλυμπιακό Xωριό 2004 AE» 1. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία, με την επωνυμία «Oλυμπιακό Xωριό 2004 AE» (στο εξής Εταιρία), με έδρα την Aθήνα. 2. H Εταιρία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και συμπληρωματικώς, από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. 3. H εποπτεία της Εταιρίας, πέραν εκείνης που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιριών, ασκείται από τον Yπουργό Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων, ο οποίος κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής και πέραν των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου: α) Eγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την έκθεση διαχείρισης που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. β) Kαταρτίζει με απόφασή του το καταστατικό αυτής και εγκρίνει τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού. γ) Eγκρίνει τον οργανισμό λετουργίας της. δ) Eνημερώνεται για την πορεία των εργασιών της. ε) Δικαιούται να προκαλέσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από τριμελή ελεγκτική επιτροπή, αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Eλεγκτικού Συνεδρίου. 4. Σκοπός της Εταιρίας είναι η κατασκευή, η επίβλεψη, η oργάνωση, ο συντονισμός, η συντήρηση και η εν γένει αξιοποίηση του Oλυμπιακού Xωριού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2730/1999 (ΦEK...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.