ΣτΕ 4633/1997 (Ε' Τμ.) [Ρύπανση θαλασσίου περιβάλλοντος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2000, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Μ. Καραμανώφ, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι: Π. Παπατσίκης, Β. Δούσκα (Πάρεδρος ΝΣΚ), Β. Τίρου (Πάρεδρος ΝΣΚ), Σ. Σκαλίδης Διάδικοι: Κοινότητα Λουτρών Λέσβου και Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σκάλας Λέσβου ... κατά Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης Παρεμβαίνων ΑΕΕΠ Μ. & ΣΙΑ Από τον θεμελιώδη κανόνα της βιωσίμου αναπτύξεως συνεπάγεται ότι η κατασκευή και λειτουργία βιομηχανικών και τεχνικών εν γένει εγκαταστάσεων σε παράκτια ζώνη και εγγύς της θάλασσας επιτρέπεται υπό τον ουσιώδη όρο ότι δεν προκαλείται από αυτόν οιασδήποτε μορφής διατάραξη του θαλασσίου οικοσυστήματος και ιδίως η ρύπανσή του. [...] 4. Επειδή εκ του θεμελιώδους κανόνος της βιωσίμου αναπτύξεως κατοχυρουμένης τόσον εις το Σύνταγμα (άρθρον 24) όσον και εις την Συνθήκην του Μάαστριχτ (άρθρα Β, 2 και 130 Ρ), κυρωθείσαν διά του Ν 2077/1992, ήτοι της αναπτύξεως εκείνης η οποία ικανοποιεί τας ευλόγους ανάγκας της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτη εις κίνδυνον την ικανοποίησιν των αναγκών των μελλουσών γενεών, προκύπτει ότι επιβάλλεται πρωτίστως η διατήρησις του φυσικού κεφαλαίου της χώρας διά την μεταβίβασιν του ακεραίου εις τας επομένας γενεάς, ώστε να υπάρχει η επιβαλλομένη ισότης ικανοποιήσεως των αναγκών μεταξύ των γενεών. Όθεν η κατασκευή και λειτουργία βιομηχανικών και τεχνικών εν γένει εγκαταστάσεων εις την παράκτιον ζώνην και εγγύς της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.