ΔΕΚ Υπόθ. C- 14/1999 απόφ. 1.7.1999 [Φυτοϋγειονομικοί κίνδυνοι] (σημ. Ε. Πρεβεδούρου)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2000, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Battital Srl κατά Regione Piemonte Υγειονομική και φυτοϋγειονομική προστασία των φυτών. Οδηγία 77/93/ΕΟΚ. Οδηγία 92/76/ΕΟΚ. Απαγόρευση εισαγωγής στην Ιταλία φυτών του είδους Citrus από τρίτες χώρες. Περιορισμένη χρονική ισχύς. 1. Με διάταξη της 18ης Δεκεμβρίου 1997, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 22 Ιανουαρίου 1998, η Pretura circondariale di Torino υπέβαλε, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 234 ΕΚ (παλαιού άρθρου 177), τρία προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, περί των μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (ΕΕ ειδ. έκδ. 03/017, σ. 3), όπως τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 91/683/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991 (ΕΕ L 376, σ. 29), και με την οδηγία 96/14/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ L 68, σ. 24), καθώς και ως προς την ερμηνεία της οδηγίας 92/76/ ΕΟΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 1992, περί αναγνωρίσεως προστατευομένων περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε ιδιαίτερους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στην Κοινότητα (ΕΕ L 305, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 95/40/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1995 (ΕΕ L 182, σ. 14), και 96/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ L 70, σ. 35)....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.