ΣτΕ 2731/1997 (Ε΄ Τμ.) [Η υπόθεση της αρκούδας της Πίνδου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/1999, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος Εισηγητής Μ. Καραμανώφ, Πρόεδρος ΣτΕ Δικηγόροι Στ. Ασημακοπούλου, Β. Δούσκας (Πάρεδρος ΝΣΚ), Δ. Δημόπουλος Διάδικοι Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, Αρκτούρος κατά Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Παρεμβαίνουσα Εγνατία οδός ΑΕ «Η υπόθεση της αρκούδας της Πίνδου». Κατά το άρθρο 24 του Σ η πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ουσιώδες στοιχείο του οποίου είναι η πανίδα και τα απειλούμενα ή κινδυνεύοντα είδη αυτής. Η προληπτική αυτή προστασία πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε δημόσια πολιτική και ενέργεια του κράτους. Η χάραξη και κατασκευή οδών στις οποίες παρεμβάλλονται εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα είναι σπουδαίο και λεπτό πρόβλημα, η επίλυση του οποίου δέον να γίνεται με προέχον κριτήριο τη συνταγματικώς αξιούμενη προληπτική προστασία. 1. Επειδή διά της υπό κρίσιν αιτήσεως, διά την οποίαν κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη και το παράβολον ... ζητείται η ακύρωσις της υπ’ αριθμ. 39730/94/3.4.1995 κοινής αποφάσεως του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., του Αναπληρωτού Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και του Υφυπουργού Γεωργίας, διά της οποίας ενεκρίθησαν περιβαλλοντικοί όροι διά την κατασκευήν της Εγνατίας οδού εις το Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά της περιοχής των Νομών Γρεβενών και Τρικάλων. 2. Επειδή αι αιτούσαι αστικαί μη κερδοσκοπικαί εταιρίαι υπό την επωνυμίαν «Παγκόσιμο Ταμείο για τη Φύση» αφ’ ενός και «Αρκτούρος» αφ’...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.