Τεύχος 2/1999, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Ι. Καράκωστας, Γ. Σιούτη, Σ. Φλογαΐτης
Επιμέλεια Ύλης: Στ. Χριστοφορίδου
Διεύθυνση Σύνταξης: Γ. Γιαννακούρου
Επιμέλεια Έκδοσης: Λ. Καρατζά
ISSN: 1108-2747
Έτη: 25
Τεύχη: 98
Άρθρα: 4369

Α΄ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β' ΑΡΘΡΑ

Γ' ΘΕΜΑΤΑ

Δ' ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Εθνική

Ι. Προστασία ευπαθών οικοσυστημάτων: ρεύματα και ακτές
ΙI. Προστασία της φύσεως
ΙII. Δάση
ΙV. Χωροταξικός σχεδιασμός
V. Πολεοδομικός σχεδιασμός
VI. Οικοδομικό δίκαιο
VII. Ρυμοτομία
Δελτίο Νομολογίας Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης έτους 1998 σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

Κοινοτική

Ι. Ζητήματα κοινοτικού δικαίου της προστασίας των ζώων
ΙI. Αλιεία
ΙII. Το Κοινοτικό δίκαιο της προστασίας των υδάτων
ΙV. Κοινοτικό δίκαιο προστασίας της φύσεως
V. Η προστασία των δασών

Ε' ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤ' ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ζ' ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύσεις στον Νομικό Τύπο*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997