ΣτΕ 1027/1999 (Ε' Τμ.) [Τροποποίηση ΓΠΣ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1999, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος Εισηγητής Μ. Καραμανώφ, Πάρεδρος ΣτΕ Δικηγόροι Β. Δούσκα, (Πάρεδρος ΝΣΚ) Διάδικοι Μ.Μ.Π. κ.ά. κατά Υπουργού Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΠΣ. Προϋποθέσεις τροποποιήσεώς του. Πρέπει αυτή να ακολουθείται από ειδική μελέτη. Κατά την έγκριση και τροποποίηση ΓΠΣ πρέπει να τηρείται ο θεμελιώδης κανών της βελτιώσεως του υπάρχοντος φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Επιτρέπεται τροποποίηση ΓΠΣ λόγω πλάνης περί τα πράγματα. Απαγορεύεται η υπέρβαση των ορίων αναπτύξεως της μεγαλουπόλεως δια της κατ’ έκταση ή κατά ύψος επεκτάσεώς της ή δια της εντάσεως λόγω της εγγυήσεως του βάσιμου οικιστικού περιβάλλοντος των χρήσεων εντός αυτής (άρθρο 24 παρ. 2 Σ). Απαγόρευση επιδεινώσεως των όρων βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος. Τέτοια επιδείνωση αποτελεί και η επί το δυσμενέστερο τροποποίηση των χρήσεων γης μιας περιοχής. 1. Επειδή διά της υπό κρίσιν αιτήσεως διά την οποίαν κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη και το παράβολον ζητείται η ακύρωσις της υπ’ αριθμ.31477/6487/11.11.1997 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί τροποποιήσεως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου (ν. Αττικής). 2. Επειδή στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 Ν 1337/1983 «επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 33) προβλέπεται ότι για την ένταξη περιοχής σε σχέδιο πόλεως ή την επέκταση εγκεκριμένου σχεδίου κατά τις διατάξεις του νόμου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.