ΣτΕ ΠΕ 198/1999 (Ε' Τμ.) [Γενικοί όροι δομήσεως]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1999, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Σ. Σαρηβαλάσης, Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής Μ. Καραμανώφ, Πάρεδρος ΣτΕ Οι όροι δομήσεως αποτελούν νόμιμους περιορισμούς όλων των ιδιοκτησιών. Αντισυνταγματικότητα εξαιρέσεων συνταπτομένων με το τυχαίο γεγονός του χρόνου αποκτήσεως της ιδιοκτησίας. Παρεκκλίσεις από τους γενικούς όρους δομήσεως πρέπει να αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις και να δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος συνυφασμένου προς πολεοδομικά κριτήρια. Εν πρώτοις η Εισηγήτρια ανέφερε ότι διά του προτεινομένου σχεδίου ΠΔ επιχειρείται ο καθορισμός ορίων, η κατάταξις εις κατηγορίαν και ο καθορισμός γενικών όρων και περιορισμών δομήσεως του οικισμού παραλίας Πολιτικών της Κοινότητος Πολιτικών (ν. Ευβοίας). Εν συνεχεία η Εισηγήτρια ανέπτυξε την γνώμην της επί των προκυπτόντων εκ της επεξεργασίας του σχεδίου ζητημάτων και μετά σχετικήν συζήτησιν το Τμήμα εγνωμοδότησεν ως ακολούθως: 1. Το σχέδιον εισάγεται προς επεξεργασίαν κατόπιν του υπ’ αριθμ.23/1997 Πρακτικού του Τμήματος και εις συμμόρφωσιν προς τις παρατηρήσεις αυτού, προτείνεται δε νομίμως παρά του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κατ’ επίκλησιν του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν 2242/1994 (ΦΕΚ Α' 162) και 25 παρ. 9α του Ν 2508/97 (ΦΕΚ Α' 124). 2. Το συνοδεύον το προτεινόμενον σχέδιον «Δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης» δέον να ενσωματωθή εις το κείμενον του διατάγματος. 3. Κατά τα παγίως κριθέντα (ΠΕ 623/1991 κ.ά.) οι όροι δομήσεως αποτελούν νομίμους περιορισμούς όλων ανεξαιρέτως των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.