ΣτΕ ΠΕ 101/1999 (Ε' Τμ.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/1999, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Μ. Δεκλερής, Αντιπρόεδρος Εισηγητής Μ. Καραμανώφ, Πάρεδρος Άρση αναδασώσεως εκτάσεως και ένταξή της σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Νόμιμη η ένταξη στο ΓΠΣ εφόσον βεβαιούται ότι οι εκτάσεις αυτές ουδέποτε κηρύχθησαν αναδασωτέες ή είχαν ποτέ δασικό χαρακτήρα. Εν πρώτοις η Εισηγήτρια ανέφερε ότι διά του προτεινομένου σχεδίου ΠΔ επιχειρείται η έγκρισις πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της Κοινότητος Ανθούσας (Ν. Αττικής) και η τροποποίησις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εις συνεχομένην περιοχήν. Εν συνεχεία η Εισηγήτρια ανέπτυξε την γνώμην της επί των προκυπτόντων εκ της επεξεργασίας του σχεδίου ζητημάτων και μετά σχετικήν συζήτησιν το Τμήμα εγνωμοδότησεν ως ακολούθως: 1. Το σχέδιον επανεισάγεται προς επεξεργασίαν κατόπιν του υπ’ αριθμ. 321/1998 πρακτικού επεξεργασίας του Τμήματος, διά του οποίου εζητήθησαν από την Διοίκησιν διευκρινίσεις επί ωρισμένων κρισίμων ζητημάτων αφορώντων, μεταξύ άλλων, εις την υπαγωγήν ή μη του συνόλου της περιοχής Ανθούσας εις την υπ’ αριθμ. 108434/1934 απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας περί κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής Λεκανοπεδίου Αττικής, ως επίσης και εις τον χαρακτήρα των περιληφθέντων εις την υπ’ αριθμ. 3790/1993 απόφασιν του Νομάρχου Αττικής περί μερικής άρσεως της ανωτέρω αναδασώσεως ειδικωτέρων τμημάτων. Ήδη μετά την αποστολήν των σχετικών εγγράφων και χαρτών εις το Δικαστήριον προκύπτουν, εν συνδυασμώ και προς τα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.