Ι. Κουφάκη, Έννοια των αποβλήτων. Εθνικές ρυθμίσεις, οι οποίες θεσπίζονται πριν από την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς μιας κοινοτικής οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και αντιβαίνουν προς το σκοπό αυτής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/1998, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΦΑΚΗ, Δικηγόρος, L.L.M. Με δικόγραφο που κατέθεσε στις 21 Aυγούστου 1992 ενώπιον του βελγικού Συμβουλίου της Επικρατείας, το σωματείο με την επωνυμία Inter- Environnement Wallonie ζήτησε την ακύρωση μιας κανονιστικής αποφάσεως της Κυβερνήσεως της Περιφέρειας της Βαλονίας σχετικά με τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα (απόφαση της 9ης Απριλίου 1992). Το αιτούν σωματείο, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι ορισμένες διατάξεις της προσβαλλόμενης αποφάσεως αντέβαιναν στις οδηγίες του Συμβουλίου 75/442/ EOK1 περί στερεών αποβλήτων, και 91/ 689/ΕΟΚ2 περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, αφού εξαιρούσαν από το σύστημα λήψης αδείας των άρθρων 11 και 3 αντίστοιχα, τη δημιουργία και την εκμετάλλευση ειδικής εγκαταστάσεως συσσωρεύσεως, προκαταρκτικής επεξεργασίας, διαθέσεως ή αξιοποιήσεως τοξικών ή επικίνδυνων αποβλήτων, «οσάκις η εγκατάσταση αυτή εντάσσεται σε διαδικασία βιομηχανικής παραγωγής». Το βελγικό Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ότι η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση εκδόθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε ακόμη παρέλθει η προθεσμία που έθετε η οδηγία για τη μεταφορά της στο εσωτερικό δίκαιο. Με απόφασή του, που πρωτοκολλήθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 29 Μαρτίου 1996, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έθεσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δύο προδικαστικά ερωτήματα ζητώντας από αυτό να αποφανθεί, κατά πρώτον, για το αν μία ουσία αποκλείεται από την έννοια του αποβλήτου, όπως αυτή παρατίθεται στην...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.