ΕφΘεσ 455/1998 [Στερεά απόβλητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/1998, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Δ. Λαγουμίδης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Μ. Γραμματικούδης, Εφέτης Δικηγόροι Γ. Κουδρόγλου, Χ. Παπαδημητρίου, Σ. Αναστασίου ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου των ΕΚ «Περί των στερεών αποβλήτων». Η συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εξαιρέσει των ΟΤΑ, γίνεται με άδεια του Νομάρχη που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της ΥΑ 49541/1424/1986. Έννοια διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Προϋποθέσεις. Ευθύνη του φορέα διαχείρισης και των προστιθέντων του. [...] Η ενάγουσα και ήδη με την με στοιχείο α' έφεση εφεσίβλητη «Β.Μ. ΑΕ», με την από 14.2.1989 (αριθμ. καταθ. 338 ΠΤ50/89) αγωγή κατά της «Ε.Β.Ζ. ΑΕ» και του Ι.Λ., ισχυρίσθηκε ότι η πρώτη τούτων ανέθεσε, συμβατικώς, στο δεύτερο εναγόμενο την μεταφορά, με δικά του μεταφορικά μέσα, την απόθεση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων του εις Σέρρες λειτουργούντος εργοστασίου της σε προκαθορισμένο και σ’ αυτήν αναφερόμενο τύπο. Ότι την ευθύνη της καλής εκτέλεσης του έργου είχε η ίδια αυτή διάδικος, η οποία και βαρύνονταν με την υποχρέωση άσκησης της αναγκαίας προς τούτο επίβλεψης, παρέχοντας σχετικές οδηγίες προς τον ομόδικό της μεταφορέα για την μεταφορά των αποβλήτων με ασφαλή μεταφορικά μέσα και την ασφαλή εναπόθεσή τους στον προσδιορισμένο τόπο. Ότι ο δεύτερος των εναγομένων,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.