Ε. Πρεβεδούρου, Η εξουσία ασκήσεως προσφυγής ακυρώσεως κατά το άρθρο 173, 4ο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 2ας Απριλίου 1998, C-321/95P, Stichting Greenpeace Council

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/1998, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΥΓΕΝΙΑ Β. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, Δ.Ν., Υπάλληλος του ΔΕΚ Στο πλαίσιο της υποθέσεως C-321/95P, Stichting Greenpeace Council, το ΔΕΚ εξέτασε για πρώτη φορά ένα σημαντικό ζήτημα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το οποίο αφορά την εξουσία ασκήσεως προσφυγής, δυνάμει του άρθρου 173 της Συνθήκης ΕΚ, των φυσικών προσώπων και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος. H απόφαση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, στο μέτρο που η ανάγκη διευρύνσεως της εν λόγω εξουσίας ασκήσεως προσφυγής, υπό τη μορφή προσφυγής περιβαλλοντικών οργανώσεων, πολιτών ή ακόμη και actio popularis, καθίσταται στο δίκαιο του περιβάλλοντος ιδιαιτέρως αισθητή1. Καθόσον η λύση του ΔΕΚ εντάσσεται στη γενική προβληματική της προβλεπόμενης στο άρθρο 173, τέταρτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ προϋποθέσεως του παραδεκτού της προσφυγής ακυρώσεως, είναι σκόπιμο να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις όσον αφορά συναφείς προς αυτήν έννοιες. Συγκεκριμένα, τίθενται τα ζητήματα αν τα δικαιώματα που αντλούν οι προσφεύγοντες από τις αμέσου αποτελέσματος διατάξεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (Ι) μπορούν να θεμελιώσουν εξουσία ασκήσεως προσφυγής ακυρώσεως κατά το άρθρο 173, τέταρτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (ΙΙ) και αν η εξουσία αυτή μπορεί, εν όψει της ιδιομορφίας των εννόμων σχέσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, να ερμηνευθεί ως έννομο συμφέρον, το οποίο, ως ευρύτερη προϋπόθεση, είναι ευκολότερο να δημιουργηθεί (ΙΙΙ). Ι. Το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.