ΔΕΚ Υπόθ. C- 214/1997, απόφ. 17.6.1998 [Ύδατα επιφάνειας]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/1998, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 75/440/ EΟΚ - Μη συμμόρφωση εντός της τασσομένης προθεσμίας. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 4 Ιουνίου 1997, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία, κυρίως μεν παραλείποντας να θεσπίσει συστηματικό πρόγραμμα δράσεως με χρονοδιάγραμμα εξυγιάνσεως των υδάτων επιφανείας, επικουρικώς δε παραλείποντας να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή περί της θεσπίσεως τέτοιων μέτρων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 189, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ και από τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1975, περί της απαιτουμένης ποιότητος των υδάτων επιφάνειας που προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σ. 80). […] 19. […] πρέπει να διαπιστωθεί ότι τα ληφθέντα από την Πορτογαλική Δημοκρατία μέτρα δεν ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια της οδηγίας 75/440. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την πλήρη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εντός της τασσομένης απ' αυτήν προθεσμίας. 20. Επομένως, η προσφυγή της Επιτροπής είναι βάσιμη. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ αποφασίζει: Η...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.