ΔΕΚ Υπόθ. C- 208/1997, απόφ. 18.6.1998 [Υδράργυρος]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/1998, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 84/156/ ΕΟΚ - Μη εμπρόθεσμη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο. 1. Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 30 Μαΐου 1997, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με αντικείμενο να διαπιστωθεί ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία, κυρίως, μη θεσπίζοντας εντός της ταχθείσας προθεσμίας όλα τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 1984, για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τομείς άλλους εκτός του τομέα της ηλεκτρολύσεως των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων (ΕΕ L 74, σ. 49, στο εξής: οδηγία), ακριβέστερα δε μη καταρτίζοντας τα ειδικά προγράμματα που προβλέπει η οδηγία αυτή, και, επικουρικώς, μη ανακοινώνοντας αμέσως τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 189, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ καθώς από τις διατάξεις της οδηγίας αυτής. […] 12. Η Πορτογαλική Κυβέρνηση δεν αμφισβητεί την προσαπτόμενη παράβαση. Υπογραμμίζει ότι κατέβαλε προσπάθειες για να υπερβεί τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την κατάρτιση των προβλεπομένων στο άρθρο 4 της οδηγίας ειδικών προγραμμάτων για τις απορρίψεις υδραργύρου,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.