ΔΕΚ Υπόθ. C- 107/ 96, απόφ. 5.6.97 [Παράβαση κράτους μέλους]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/1997, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 16/97 Περιβάλλον και καταναλωτές - Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 91/156/ΕΟΚ. Με δικόγραφο που κατέθεσε στο Δικαστήριο στις 3 Απριλίου 1996, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε προσφυγή με αίτημα να διαπιστωθεί ότι το Βασίλειο της Ισπανίας, μη θεσπίζοντας και μη θέτοντας σε ισχύ, καθώς και μη ανακοινώνοντας, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς την οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991, για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την ανωτέρω οδηγία καθώς και από τα άρθρα 5 και 189 της Συνθήκης ΕΚ. Η οδηγία 91/156 έχει ως αντικείμενο να εξασφαλίσει την εξάλειψη και την αξιοποίηση των αποβλήτων, ενθαρρύνοντας επίσης τη θέσπιση μέτρων για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, ιδίως με την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών και την προώθηση προϊόντων δυναμένων να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 91/156 ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, προκειμένου να συμμορφωθούν προς την οδηγία, το αργότερο την 1η Απριλίου 1993 και να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.