ΔΕΚ Υπόθ. C- 329/ 96, απόφ. 26.6.97 [Ταξινόμηση των οχημάτων - Εθνικό πιστοποιητικό περί των εκπομπών καυσαερίων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/1997, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

VAG Sverige AB Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 15/97 Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Ταξινόμηση των οχημάτων - Εθνικό πιστοποιητικό περί των εκπομπών καυσαερίων από τα αυτοκίνητα - Συμβατό προς την οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Με διάταξη της 13ης Οκτωβρίου 1995, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 19 Οκτωβρίου 1995, το Lansratten i Stockholms lan υπέβαλε τρία προδικαστικά ερωτήματα, ως προς την ερμηνεία της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970 (στο εξής: οδηγία 70/156), και των άρθρων 30 και 36 της Συνθήκης ΕΚ. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας κινηθείσας από τη VAG Sverige AB, γενικό αντιπρόσωπο στη Σουηδία των οχημάτων μάρκας Audi και Volkswagen, λόγω της αρνήσεως της Lansstyrelsen i Stockholms lan (διεύθυνση της διοικητικής διαιρέσεως περιοχής Στοκχόλμης) να ταξινομήσει νέο όχημα τύπου Audi A4. Το εθνικό δικαστήριο ερωτά κατ’ ουσίαν αν η οδηγία 70/156 πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι απαγορεύει εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία εξαρτά την ταξινόμηση των οχημάτων με κινητήρα που είναι εφοδιασμένα με ισχύον κοινοτικό πιστοποιητικό συμμορφώσεως από την προσκόμιση εθνικού πιστοποιητικού, το οποίο πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους προς τις εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα. Από τις παραγράφους 1 και 3 του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.