ΔΕΚ Υπόθ. C- 297/1995, απόφ. 12.12.96 [Επεξεργασία αστικών λυμάτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/1997, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 35/96 Περιβάλλον και καταναλωτές - Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 91/271/ΕΟΚ - Επεξεργασία αστικών λυμάτων. Με δικόγραφο που κατέθεσε στο Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωρισθεί ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, μη έχοντας θεσπίσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαϊου 1991 (στο εξής: οδηγία), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΚ. Το άρθρο 19, παράγραφος 1, της οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους προς την οδηγία αυτή το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1993. Η Γερμανική Κυβέρνηση δεν αμφισβητεί ότι παρέλειψε να μεταφέρει την οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Διαπιστώνει πάντως ότι τα ομόσπονδα κράτη είναι αρμόδια στον τομέα αυτό και ότι όλα δεν έχουν προβεί ακόμη στην αναγκαία μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο. Συναφώς, αρκεί να υπομνηστεί ότι κατά πάγια νομολογία ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να επικαλείται διατάξεις, πρακτικές ή...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.