ΣτΕ 4150/2011 Τμ. Ε΄ [ΧΥΤΑ Ν. Τρικάλων - Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αν με το ίδιο δικόγραφο προσβάλλονται περισσότερες της μιας πράξεις, για την εκδίκαση των οποίων αρμόδια είναι περισσότερα του ενός Τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπόθεση εισάγεται στο σύνολό της στο Τμήμα, που είναι αρμόδιο για τη χρονολογικά προηγούμενη πράξη και εκδικάζεται από αυτό. Το Τμήμα αυτό θα κρίνει για το παραδεκτό της προσβολής της χρονολογικά προγενέστερης πράξης, συνεπώς δε και για την εκτελεστότητά της. Οι προσβαλλόμενες πράξεις εντάσσονται στη διαδικασία ειδικού σχεδιασμού διαθέσεως στερεών αποβλήτων, η οποία συνιστά σύνθετη διοικητική ενέργεια, που απολήγει στην πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του οικείου έργου. Οι πράξεις αυτές ενσωματώθηκαν στην προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ημερόκλημα Παλαιοσαμάρινας Ν. Τρικάλων», με την οποία ολοκληρώθηκε η ως άνω σύνθετη διοικητική ενέργεια και ως εκ τούτου, στερούνται εκτελεστότητας. Συνεκτιμωμένου και του ευλόγου ενδιαφέροντος του αιτούντος Δήμου για το επίμαχο σημαντικό για την περιοχή έργο, συνάγεται τεκμήριο γνώσεως όλων των παραδεκτώς προσβαλλομένων εκτελεστών πράξεων, που ανάγονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του επίμαχου έργου και τη συναφή με αυτή άρση αναδάσωσης και χορήγηση αδείας επέμβασης σε δάσος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έναρξη κατασκευής αυτού, σε χρόνο που καθιστά την υπό κρίση αίτηση εκπρόθεσμη και άρα απαράδεκτη και για τον μόνο νομιμοποιηθέντα αιτούντα διάδικο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.