ΣτΕ 4658/2011 Τμ. Ε΄ [Κήρυξη κτηρίων διατηρητέων - Ενημέρωση ιδιοκτήτη]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 2 Ν 1577/1985 ορίζεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας κήρυξης κτηρίων διατηρητέων η ενημέρωση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών με κοινοποίηση σε αυτούς της αιτιολογικής έκθεσης ή ανάρτησή στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και σχετική δημοσίευση, επιμελεία του Δήμου ή της Κοινότητας, σε τοπική εφημερίδα ή εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, περί της γενομένης αναρτήσεως μαζί με πρόσκληση προς τον ενδιαφερόμενο να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις του κατά του χαρακτηρισμού. Η κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης στον ενδιαφερόμενο με έναν από τους ανωτέρω διαζευκτικώς οριζόμενους τρόπους σκοπεί να του παράσχει τη δυνατότητα να λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου της, δηλ. των λόγων, για τους οποίους προτείνεται ο χαρακτηρισμός του κτίσματός του ως διατηρητέου και να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις του εντός της τασσομένης προθεσμίας, προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση και δημοσίευση της σχετικής υπουργικής αποφάσεως μετά συνεκτίμηση και των τυχόν προβληθεισών από αυτόν αντιρρήσεων. Η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του ανωτέρω ουσιώδους τύπου επάγεται ακυρότητα της τελικώς εκδιδομένης πράξεως.Πρόεδρος: Α. Θεοφιλοπούλου, Προεδρεύουσα Σύμβουλος της Επικρατείας Εισηγητής: Χ. Ράμμος, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Θ. Ιωαννίδης, Α. Κουτούκη, Πάρεδρος ΝΣΚ […] 2. Επειδή με την υπ΄ αριθ. …/5.5.2003 απόφαση της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.