ΣτΕ 4581/2011 Τμ. Ε΄ [Σχεδιασμός οδικών δικτύων - ΠΠΕΑ - Διαδικασία ΣΕΠΕ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το οδικό δίκτυο, ως ουσιώδες στοιχείο του ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού, υπόκειται σε συνολικό σχεδιασμό βάσει των οικείων νομίμων κριτηρίων, έτσι ώστε να καθίσταται βιώσιμο, υπόκειται δε σε συνολικό σχεδιασμό και διαχείριση σε επίπεδο εθνικών ή επαρχιακών οδών ή μονάδας τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν πρόκειται για δημοτικές ή κοινοτικές οδούς. Στη διαχείριση περιλαμβάνεται και ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου, δηλ. και η τροποποίησή του με τη διάνοιξη νέας ή την κατάργηση υπάρχουσας οδού, προκειμένου τούτο να προσαρμοσθεί προς νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Τα κριτήρια σχεδιασμού και διαχείρισης του οδικού δικτύου πρέπει να είναι σαφή, εξειδικευμένα, να συνδέονται προς τα υπόλοιπα στοιχεία του χωροταξικού σχεδίου και να ενσωματώνουν την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε το οδικό δίκτυο να καθίσταται βιώσιμο σύστημα επικοινωνίας. Για την εκτέλεση έργου οδοποιίας εθνικού ή επαρχιακού δικτύου απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν σχετικής μελέτης, η οποία πρέπει να διαπνέεται από ολοκληρωμένη μακράς προοπτικής προσέγγιση του προβλήματος. Προκειμένης δε της διάνοιξης νέας ή διαπλάτυνσης υφισταμένης οδού πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψη οι επιπτώσεις στην ιεράρχηση και λειτουργικότητα των τμημάτων του οικείου οδικού δικτύου, ώστε η νέα οδός, εντχθείσα σε αυτό, να συναποτελέσει ενιαίο και λειτουργικό σύστημα, καθώς και να ληφθούν υπ΄ όψη η μορφολογία και τα εν γένει χαρακτηριστικά της περιοχής και τα γεωσυστήματα που μπορεί να επηρεασθούν. Δεν είναι επιτρεπτές αποσπασματικές και μη εντασσόμενες σε γενικότερο σχεδιασμό πράξεις διαχείρισης του οδικού δικτύου, όπως η διάνοιξη και κατάργηση οδών επί τη βάση μόνο εντετοπισμένων εκτιμήσεων. Η κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου ή η αναβάθμιση υφισταμένης εθνικής οδού σε αυτοκινητόδρομο και η λειτουργία του δεν δύναται να χαρακτηρισθούν οχλούσες επαγγελματικές δραστηριότητες, ώστε να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της καταργηθείσας διάταξης της παρ. 1 του άρθ. 9 του ΠΔ της 2.3-13.3.1981, ενώ δεν εμπίπτουν ούτε και στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος Ν 3325/2005. Το επίδικο έργο «Οδικός άξονας Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα, Τμήμα Πάτρα (τέλος παράκαμψης Πάτρας) - Αμαλιάδα» δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/42, διότι η υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) αφορά σχέδια και προγράμματα, των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι μεταγενέστερη της 21.7.2004. Ως πρώτη δε τυπική προπαρασκευαστική πράξη δεν νοείται οποιαδήποτε πράξη ή υλική ενέργεια, η οποία συνάπτεται οπωσδήποτε με την προωθούμενη ρύθμιση, αλλ΄ η διοικητική πράξη, η οποία κατατείνει αμέσως ή κυρίως στην έκδοση της τελικής πράξης και στην πραγματοποίηση του σκοπούμενου αποτελέσματος. Ωστόσο κατ΄ άρθ. 8 παρ. 1 της Απόφασης 1692/1996/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να τηρούν τη διαδικασία στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα που εμπίπτουν στην απόφαση αυτή, όπως το ένδικο, ακόμα και σε περίπτωση που η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη των σχεδίων και προγραμμάτων, που αποβλέπουν στα έργα αυτά, είναι προγενέστερη της 21.7.2004, για τον λόγο ότι η εν λόγω απόφαση παραπέμπει γενικά στις προβλέψεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, επομένως και στη μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση του άρθ. 13 παρ. 3 της Οδηγίας αυτής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.