ΣτΕ 3050/2011 Τμ. Ε΄ [Οδικός άξονας Κορίνθου - Πατρών - ΠΠΕΑ - Οχλούσες δραστηριότητες]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Για την κατασκευή ή τροποποίηση έργων της Α΄ Κατηγορίας απαιτείται τήρηση της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης με την έκδοση σχετικής σύμφωνης γνώμης και υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου. Η διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης δεν είναι απαραίτητη, όταν η χωροθέτηση του έργου προβλέπεται από νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο. Το επίμαχο οδικό έργο αναβάθμισης της υφισταμένης οδού Κόρινθος - Πάτρα σε αυτοκινητόδρομο αποτελεί τμήμα του ΠΑΘΕ, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών, στις οποίες ανήκουν οι Νομοί Κορινθίας και Αχαΐας. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται εν προκειμένω να προηγηθεί της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και η έκδοση της σχετικής σύμφωνης γνώμης. Η υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά σχέδια και προγράμματα, των οποίων η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι μεταγενέστερη της 21.7.2004. Η αναβάθμιση εθνικής οδού σε αυτοκινητόδρομο και η λειτουργία του δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως οχλούσα επαγγελματική δραστηριότητα, ώστε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της καταργηθείσας διάταξης του άρθ. 9 παρ. 1 του ΠΔ της 2.3.1981, ενώ σαφώς δεν εμπίπτει και στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος Ν 3325/2005. Κατ΄ άρθ. 2 παρ. 1 περ. ια΄ Ν 3325/2005 ως δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης νοούνται εκείνες, οι οποίες αναφέρονται στα άρθ. 3 και 4 του Ν 1650/1986, ενώ στην ΚΥΑ 13727/724/24.7.2003, με την οποία ορίστηκε η αντιστοίχηση των κατηγοριών βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης, που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, δεν συμπεριλαμβάνονται τα έργα οδοποιίας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.