ΣτΕ 3334/2011 Τμ. Ε΄ [Aναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών - ΡΣΑ]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το μέτρο της αναστολής εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών μπορεί να επιβάλλεται με την έναρξη εκπόνησης μελέτης προστασίας περιβάλλοντος, όπως είναι η μελέτη για την προστασία των ορεινών όγκων του νομού Αττικής, η οποία εκπονείται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ως μέτρο για την εξειδίκευση των γενικών και ειδικών στόχων και κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Η εντός παρενθέσεως αναφορά στη διάταξη του Ν 2242/1994 των άρθ. 18 έως 24 του Ν 1650/1986 είναι ενδεικτική και δεν αρκεί για να αποκλείσει από την έννοια γένους των μελετών προστασίας περιβάλλοντος τη μελέτη για την προστασία των ορεινών όγκων. Το μέτρο της αναστολής εκδόσεως οικοδομικών αδειών και εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών αποβλέπει στην αποτροπή της δημιουργίας καταστάσεων που θα στερούσαν τον πολεοδομικό ή χωροταξικό σχεδιασμό ή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητάς τους, αποτελεί δε συνταγματικώς ανεκτό περιορισμό του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζει ούτε το άρθ. 17 Συντ. ούτε το άρθ. 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της κυρωθείσης με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 256) Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εφ΄ όσον δεν συνιστά απαλλοτρίωση ή αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση, αλλ΄ επιτρεπτό προσωρινό, επί εύλογο χρονικό διάστημα, περιορισμό μιας από τις επιτρεπόμενες δυνατότητες εκμεταλλεύσεως του ακινήτου, επιβαλλόμενο από λόγους ειδικού δημοσίου συμφέροντος και υποκείμενο, ως προς τη νομιμότητα και τη διάρκειά του, σε δικαστικό έλεγχο τόσο κατά την επιβολή του όσο και κατά την τυχόν παράτασή του.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.