Ευρετήρια (Απριλίου-Ιουνίου 2012)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Αιγιαλός, παραλία, χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα. Το σύγχρονο λιμάνι - Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον ιδιαίτερο χώρο της ζώνης λιμένα. Θέματα Μ. Διαμαντής,

σελ. 291.

Αίτηση επανακαθορισμού αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας. Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. ΣτΕ 4502/2011,

σελ. 346.

Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων επί του αιγιαλού ή παραλίας. Κατεδάφιση αυθαιρέτων. Πρωτόκολλο κατεδάφισης. ΣτΕ 4481/2011,

σελ. 364.

Λιμενικά πρόστιμα για αυθαίρετες μεταβολές σε αιγιαλό, παραλία και θάλασσα. Λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας μετά τη λήξη σχετικής αδείας. ΓνωμΝΣΚ 21/2012,

σελ. 398.

ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Απόφ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 4/10.4.2012. Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 232.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Υπολογισμός, επιβολή και είσπραξη Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Αντισυνταγματικότητα άρθ. 53 παρ. 11 Ν 4021/2011. ΣτΕ Ολ 1972/2012,

σελ. 369.

Ημιυπαίθριοι ή άλλοι χώροι διατηρούνται κατ΄ άρθ. 5 και 6 Ν 3843/2010 επί 40 έτη, μόνον αν η άδεια ανέγερσης του κτηρίου, στο οποίο βρίσκονται, έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί ως την 2.7.2009. Δίκη - πιλότος. ΣτΕ Ολ 1971/2012,

σελ. 383.

Δόμηση οικοπέδων που προήλθαν από προσκύρωση. Υπολογισμός συντελεστή δόμησης. ΣτΕ 4356/2011,

σελ. 389.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Η προσδοκία ανάκτησης απαλλοτριωθέντος ακινήτου δεν συνιστά δικαίωμα προστατευόμενο από την ΕΣΔΑ. Έννομο συμφέρον. ΣτΕ 3796/2011,

σελ. 362.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΑ 18150/9.4.2012 Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 229.

Προσβασιμότητα και κυκλοφορία εμποδιζομένων ατόμων στο αστικό περιβάλλον. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ε. Σταματίου,

σελ. 243.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική μεταβολή. Θέματα Π. Ζάνης,

σελ. 283.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑμΕΑ)

Προσβασιμότητα και κυκλοφορία εμποδιζομένων ατόμων στο αστικό περιβάλλον. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Ε. Σταματίου,

σελ. 243.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Παραχώρηση δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα. Έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτων από κοινόχρηστο χώρο χερσαίας ζώνης λιμένος. ΣτΕ 4336/2011,

σελ. 347.

Νομική φύση, επιβολή και προσβολή ειδικής αποζημίωσης άρθ. 114 παρ. 5 Ν 1892/1990. Πρωτόκολλο δασάρχη. ΣτΕ 4628/2011,

σελ. 363.

Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών έργων επί του αιγιαλού ή παραλίας. Κατεδάφιση αυθαιρέτων. Πρωτόκολλο κατεδάφισης. ΣτΕ 4481/2011,

σελ. 364.

Ο χαρακτηρισμός κτίσματος ως αυθαιρέτου και κατεδαφιστέου δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. Προθεσμίες. Συλλογικά όργανα. ΣτΕ 3427/2011,

σελ. 366.

Ημιυπαίθριοι ή άλλοι χώροι διατηρούνται κατ΄ άρθ. 5 και 6 Ν 3843/2010 επί 40 έτη, μόνον αν η άδεια ανέγερσης του κτηρίου, στο οποίο βρίσκονται, έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί ως την 2.7.2009. Δίκη - πιλότος. ΣτΕ Ολ 1971/2012,

σελ. 383.

Λιμενικά πρόστιμα για αυθαίρετες μεταβολές σε αιγιαλό, παραλία και θάλασσα. Λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας μετά τη λήξη σχετικής αδείας. ΓνωμΝΣΚ 21/2012,

σελ. 398.

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις. Έργα υποδομής. Δημόσιο συμφέρον. Εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. ΣτΕ Ολ 2499/2012,

σελ. 298.

Η Διοίκηση υποχρεούται να κρίνει εκ νέου, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση διοικητικής πράξης που προσβλήθηκε ανεπιτυχώς αν κριθεί με απόφαση του ΕΔΔΑ ότι εκδόθηκε κατά παράβαση διατάξεων της ΕΣΔΑ. ΣτΕ 4644/2011,

σελ. 304.

Αρμοδιότητα κήρυξης εκτάσεων αναδασωτέων. ΣτΕ 4578/2011,

σελ. 305.

Εκχέρσωση αναδασωτέας έκτασης. Υπολογισμός, επιβολή και είσπραξη προστίμου. Έφεση. Απόδειξη. ΣτΕ 4564/2011,

σελ. 306.

Δεν έχουν χαρακτήρα δάσους και δασικής εκτάσεως εκτάσεις εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923. Η πράξη οριοθέτησης του οικισμού Ζαρούχλας, που περιλαμβάνει δασική έκταση, είναι παράνομη. ΣτΕ 4539/2011,

σελ. 308.

Αμετάκλητο απόφασης Δασάρχη. Αιτιολογία. Προθεσμίες. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 4482/2011,

σελ. 310.

Προθεσμία κήρυξης εκτάσεως αναδασωτέας. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Αιτιολογία. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 4657/2011,

σελ. 313.

Νομική φύση, επιβολή και προσβολή ειδικής αποζημίωσης άρθ. 114 παρ. 5 Ν 1892/1990. Πρωτόκολλο δασάρχη. ΣτΕ 4628/2011,

σελ. 363.

Σχέδια πόλεως εγκριθέντα χωρίς προσυπογραφή του Υπουργού Γεωργίας. Κατάρτιση δασικών χαρτών άρθ. 23 Ν 3889/2010. ΓνωμΝΣΚ 340/2011,

σελ. 395.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ

Ειδικοί όροι και j περιορισμοί δόμησης διατηρητέου κτηρίου. Σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη του άρθ. 4 παρ. 2 ΓΟΚ/1985. Πρόβλεψη χρήσεων διατηρητέων j κτηρίων κατά παρέκκλιση εκείνων που έχουν καθορισθεί για την περιοχή ή για τμήμα παραδοσιακού οικισμού, στο οποίο βρίσκονται. Ιδιοκτησία. Αποζημίωση. ΤρΔΠρΑθ 17159/2010,

σελ. 339.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η Διοίκηση υποχρεούται να κρίνει εκ νέου, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση διοικητικής πράξης που προσβλήθηκε ανεπιτυχώς, αν κριθεί με απόφαση του ΕΔΔΑ ότι εκδόθηκε κατά παράβαση διατάξεων της ΕΣΔΑ. ΣτΕ 4644/2011,

σελ. 304.

Αμετάκλητο απόφασης Δασάρχη. Αιτιολογία. Προθεσμίες. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 4482/2011,

σελ. 310.

Προθεσμία κήρυξης εκτάσεως αναδασωτέας. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Αιτιολογία. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 4657/2011,

σελ. 313.

Αίτηση επανακαθορισμού αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού ή παραλίας. Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. ΣτΕ 4502/2011,

σελ. 346.

Τροποποίηση εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου και διαταγή αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Χαρακτήρας πράξεων δημοτικού συμβουλίου. ΣτΕ 4602/2011,

σελ. 350.

Απαγόρευση κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος βάσει οικοδομικής αδείας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. ΣτΕ 4613/2011,

σελ. 387.

Ο χαρακτηρισμός κτίσματος ως αυθαιρέτου και κατεδαφιστέου δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. Προθεσμίες. Συλλογικά όργανα. ΣτΕ 3427/2011,

σελ. 366.

Σχέδια πόλεως εγκριθέντα χωρίς προσυπογραφή του Υπουργού Γεωργίας. Κατάρτιση δασικών χαρτών άρθ. 23 Ν 3889/2010. ΓνωμΝΣΚ 340/2011,

σελ. 395.

ΔΟΜΗΣΗ

ΥΑ 13448/16.3.2012. Συμπλήρωση άρθ. 10 Κτιριοδομικού Κανονισμού (διάνοιξη ανοιγμάτων σε εξωτερικούς τοίχους - λειτουργική συνένωση χώρων). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 231.

ΥΑ 13451/16.3.2012. Συμπλήρωση της ΥΑ 5219/2004 (λειτουργική συνένωση χώρων - δικαιολογητικά). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 231.

ΥΑ 18908/11.4.2012. Τροποποίηση ΥΑ 5219/3.2.2004. Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, για τις οποίες αντί άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία. Δικαιολογητικά. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 232.

Είναι δυνατόν να επιτραπεί στην Ύδρα ανοικοδόμηση οικοπέδων επί των οποίων αποδεικνύεται ότι προϋπήρξαν κτίσματα οποτεδήποτε. Το καθεστώς προστασίας του οικισμού της Ύδρας δεν έχει επηρεασθεί από τον Ν 3028/2002 και εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό του. ΣτΕ 978/2012,

σελ. 334 (παρατ. Β. Δωροβίνης).

Δόμηση οικοπέδων που προήλθαν από προσκύρωση. Υπολογισμός συντελεστή δόμησης. ΣτΕ 4356/2011,

σελ. 389.

Ο καθορισμός υψομετρικής στάθμης οδού συνιστά ρυμοτομική ρύθμιση. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 3547/2011,

σελ. 392.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λειτουργία μηχανολογικής επέκτασης εγκαταστάσεως βαφείου - φινιστηρίου υφασμάτων χωρίς άδεια. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 4370/2011,

σελ. 327.

Διαταγή κατεδάφισης εγκαταστάσεων του γηπέδου αντιπτέρησης (Badminton) στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή. ΣτΕ Ολ 1970/2012,

σελ. 352.

Λιμενικά πρόστιμα για αυθαίρετες μεταβολές σε αιγιαλό, παραλία και θάλασσα. Λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας μετά τη λήξη σχετικής αδείας. ΓνωμΝΣΚ 21/2012,

σελ. 398.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υπολογισμός, επιβολή και είσπραξη Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Αντισυνταγματικότητα άρθ. 53 παρ. 11 Ν 4021/2011. ΣτΕ Ολ 1972/2012,

σελ. 369.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

Η Διοίκηση υποχρεούται να κρίνει εκ νέου, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση διοικητικής πράξης που προσβλήθηκε ανεπιτυχώς αν κριθεί με απόφαση του ΕΔΔΑ ότι εκδόθηκε κατά παράβαση διατάξεων της ΕΣΔΑ. ΣτΕ 4644/2011,

σελ. 304.

ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ)

Δεν απαιτείται επανάληψη από νέους Δήμους γνωμοδοτήσεων καταργηθέντων ΟΤΑ περί καθορισμού Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). ΣτΕ 4495/2011,

σελ. 350.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Δημοσιότητα αδείας εγκαταστάσεως κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Αποστάσεις και κατάταξη εγκατάστασης. Δικαιοδοσία. Η διάταξη της παρ. 19 άρθ. 31 Ν 3431/2006 δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ. ΣτΕ 1056/2012,

σελ. 328.

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ημιυπαίθριοι ή άλλοι χώροι διατηρούνται κατ΄ άρθ. 5 και 6 Ν 3843/2010 επί 40 έτη, μόνον αν η άδεια ανέγερσης του κτηρίου, στο οποίο βρίσκονται, έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί ως την 2.7.2009. Δίκη - πιλότος. ΣτΕ Ολ 1971/2012,

σελ. 383.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Λιμενικά πρόστιμα για αυθαίρετες μεταβολές σε αιγιαλό, παραλία και θάλασσα. Λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας μετά τη λήξη σχετικής αδείας. ΓνωμΝΣΚ 21/2012,

σελ. 398.

ΚΕΡΑΙΕΣ

Δημοσιότητα αδείας εγκαταστάσεως κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Αποστάσεις και κατάταξη εγκατάστασης. Δικαιοδοσία. Η διάταξη της παρ. 19 άρθ. 31 Ν 3431/2006 δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ. ΣτΕ 1056/2012,

σελ. 328.

ΚΛΙΜΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική μεταβολή. Θέματα Π. Ζάνης,

σελ. 283.

ΚΤΗΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΑ 13448/16.3.2012. Συμπλήρωση άρθ. 10 Κτιριοδομικού Κανονισμού (διάνοιξη ανοιγμάτων σε εξωτερικούς τοίχους - λειτουργική συνένωση χώρων). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 231.

ΥΑ 13451/16.3.2012. Συμπλήρωση της ΥΑ 5219/2004 (λειτουργική συνένωση χώρων - δικαιολογητικά). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 231.

ΛΙΜΕΝΕΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αιγιαλός, παραλία, χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα. Το σύγχρονο λιμάνι - Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον ιδιαίτερο χώρο της ζώνης λιμένα. Θέματα Μ. Διαμαντής,

σελ. 291.

Παραχώρηση δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα. Έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης αυθαιρέτων από κοινόχρηστο χώρο χερσαίας ζώνης λιμένος. ΣτΕ 4336/2011,

σελ. 347.

Λιμενικά πρόστιμα για αυθαίρετες μεταβολές σε αιγιαλό, παραλία και θάλασσα. Λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας μετά τη λήξη σχετικής αδείας. ΓνωμΝΣΚ 21/2012,

σελ. 398.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται οι διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα μεταλλεία και λατομεία. ΣτΕ 4543/2011,

σελ. 314.

Εκκρεμή ένδικα βοηθήματα που έχουν υπαχθεί στα τδδ κατ΄ άρθ. 51 Ν 3659/2008, αλλ΄ έπρεπε να εκδικαστούν από το ΣτΕ, υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικ. Πρωτοδικείων. ΣτΕ 4193/2011,

σελ. 315.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Είναι δυνατόν να επιτραπεί στην Ύδρα ανοικοδόμηση οικοπέδων επί των οποίων αποδεικνύεται ότι προϋπήρξαν κτίσματα οποτεδήποτε. Το καθεστώς προστασίας του οικισμού της Ύδρας δεν έχει επηρεασθεί από τον Ν 3028/2002 και εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό του. ΣτΕ 978/2012,

σελ. 334 (παρατ. Β. Δωροβίνης).

Έγκριση εκτέλεσης έργων επί ή πλησίον ακινήτων μνημείων. Προστασία μνημειακού συγκροτήματος πλινθοκεραμοποιείου Τσαλαπάτα στη συνοικία Παλαιών Βόλου. Αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού. ΣτΕ 4498/2011,

σελ. 335.

ΝΗΣΙΑ

ΠΔ της 12.6.2012. Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 228.

Είναι δυνατόν να επιτραπεί στην Ύδρα ανοικοδόμηση οικοπέδων επί των οποίων αποδεικνύεται ότι προϋπήρξαν κτίσματα οποτεδήποτε. Το καθεστώς προστασίας του οικισμού της Ύδρας δεν έχει επηρεασθεί από τον Ν 3028/2002 και εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό του. ΣτΕ 978/2012,

σελ. 334 (παρατ. Β. Δωροβίνης).

ΟΔΟΙ - ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ο καθορισμός υψομετρικής στάθμης οδού συνιστά ρυμοτομική ρύθμιση. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 3547/2011,

σελ. 392.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Δεν έχουν χαρακτήρα δάσους και δασικής εκτάσεως εκτάσεις εντός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923. Η πράξη οριοθέτησης του οικισμού Ζαρούχλας, που περιλαμβάνει δασική έκταση, είναι παράνομη. ΣτΕ 4539/2011,

σελ. 308.

Είναι δυνατόν να επιτραπεί στην Ύδρα ανοικοδόμηση οικοπέδων, επί των οποίων αποδεικνύεται ότι προϋπήρξαν κτίσματα οποτεδήποτε. Το καθεστώς προστασίας του οικισμού της Ύδρας δεν έχει επηρεασθεί από τον Ν 3028/2002 και εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό του. ΣτΕ 978/2012,

σελ. 334 (παρατ. Β. Δωροβίνης).

Ακύρωση περιβαλλοντικών όρων βελτίωσης υφισταμένης χωμάτινης οδού, που συνδέει τον οικισμό Μαραθώνα με τον παραδοσιακό οικισμό Παχειά Ράχη Αίγινας. ΣτΕ 4152/2011,

σελ. 345.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΑ 13448/16.3.2012. Συμπλήρωση άρθ. 10 Κτιριοδομικού Κανονισμού (διάνοιξη ανοιγμάτων σε εξωτερικούς τοίχους - λειτουργική συνένωση χώρων). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 231.

ΥΑ 13451/16.3.2012. Συμπλήρωση της ΥΑ 5219/2004 (λειτουργική συνένωση χώρων - δικαιολογητικά). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 231.

ΥΑ 18908/11.4.2012. Τροποποίηση ΥΑ 5219/3.2.2004. Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, για τις οποίες αντί άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία. Δικαιολογητικά. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 232.

Είναι δυνατόν να επιτραπεί στην Ύδρα ανοικοδόμηση οικοπέδων επί των οποίων αποδεικνύεται ότι προϋπήρξαν κτίσματα οποτεδήποτε. Το καθεστώς προστασίας του οικισμού της Ύδρας δεν έχει επηρεασθεί από τον Ν 3028/2002 και εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό του. ΣτΕ 978/2012,

σελ. 334 (παρατ. Β. Δωροβίνης).

Τροποποίηση εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου και διαταγή αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Χαρακτήρας πράξεων δημοτικού συμβουλίου. ΣτΕ 4602/2011,

σελ. 350.

Υπολογισμός, επιβολή και είσπραξη Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Αντισυνταγματικότητα άρθ. 53 παρ. 11 Ν 4021/2011. ΣτΕ Ολ 1972/2012,

σελ. 369.

Ημιυπαίθριοι ή άλλοι χώροι διατηρούνται κατ΄ άρθ. 5 και 6 Ν 3843/2010 επί 40 έτη, μόνον αν η άδεια ανέγερσης του κτηρίου, στο οποίο βρίσκονται, έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί ως την 2.7.2009. Δίκη - πιλότος. ΣτΕ Ολ 1971/2012,

σελ. 383.

Απαγόρευση κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος βάσει οικοδομικής αδείας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. ΣτΕ 4613/2011,

σελ. 387.

Δόμηση οικοπέδων που προήλθαν από προσκύρωση. Υπολογισμός συντελεστή δόμησης. ΣτΕ 4356/2011,

σελ. 389.

Ο καθορισμός υψομετρικής στάθμης οδού συνιστά ρυμοτομική ρύθμιση. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 3547/2011,

σελ. 392.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Γεω-Βιοπεριβάλλον, μια φυσιοκρατική αντίληψη της Οικολογίας - Περιβαλλοντικές αλλαγές στην πρόσφατη γεωλογική ιστορία του πλανήτη μας: ανθρωποκεντρική και φυσιοκρατική προσέγγιση. Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις Σ. Παυλίδης,

σελ. 233.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Διαταγή κατεδάφισης εγκαταστάσεων του γηπέδου αντιπτέρησης (Badminton) στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή. ΣτΕ Ολ 1970/2012,

σελ. 352.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Ειδικοί όροι και j περιορισμοί δόμησης διατηρητέου κτηρίου. Σύμφωνη με το Σύνταγμα η διάταξη του άρθ. 4 παρ. 2 ΓΟΚ/1985. Πρόβλεψη χρήσεων διατηρητέων j κτηρίων κατά παρέκκλιση εκείνων που έχουν καθορισθεί για την περιοχή ή για τμήμα παραδοσιακού οικισμού, στο οποίο βρίσκονται. Ιδιοκτησία. Αποζημίωση. ΤρΔΠρΑθ 17159/2010,

σελ. 339.

Ακύρωση περιβαλλοντικών όρων βελτίωσης υφισταμένης χωμάτινης οδού, που συνδέει τον οικισμό Μαραθώνα με τον παραδοσιακό οικισμό Παχειά Ράχη Αίγινας. ΣτΕ 4152/2011,

σελ. 345.

ΠΑΡΑΛΙΑ

Αιγιαλός, παραλία, χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα. Το σύγχρονο λιμάνι - Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον ιδιαίτερο χώρο της ζώνης λιμένα. Θέματα Μ. Διαμαντής,

σελ. 291.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

ΠΟΤΑΜΟΙ

Υπερχείλιση Κηφισού ποταμού. Αστική ευθύνη Δημοσίου λόγω πρόκλησης οικονομικής ζημίας του ενάγοντος από πλημμύρα σε αποθήκη του. ΤρΔΠρΑθ 15388/2010,

σελ. 318.

ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Δόμηση οικοπέδων που προήλθαν από προσκύρωση. Υπολογισμός συντελεστή δόμησης. ΣτΕ 4356/2011,

σελ. 389.

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Απόφ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος 4/10.4.2012. Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 232.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΡΣΑ)

Ακύρωση περιβαλλοντικών όρων βελτίωσης υφισταμένης χωμάτινης οδού, που συνδέει τον οικισμό Μαραθώνα με τον παραδοσιακό οικισμό Παχειά Ράχη Αίγινας. ΡΣΑ. ΣτΕ 4152/2011,

σελ. 345.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ

Ο καθορισμός υψομετρικής στάθμης οδού συνιστά ρυμοτομική ρύθμιση. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 3547/2011,

σελ. 392.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δόμηση οικοπέδων που προήλθαν από προσκύρωση. Υπολογισμός συντελεστή δόμησης. ΣτΕ 4356/2011,

σελ. 389.

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΣΟΑΠ)

ΥΑ 18150/9.4.2012 Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 229.

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΣ

ΥΑ 18150/9.4.2012 Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 229.

Τροποποίηση εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου και διαταγή αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Χαρακτήρας πράξεων δημοτικού συμβουλίου. ΣτΕ 4602/2011,

σελ. 350.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν απαιτείται επανάληψη από νέους Δήμους γνωμοδοτήσεων καταργηθέντων ΟΤΑ περί καθορισμού Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). ΣτΕ 4495/2011,

σελ. 350.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

ΠΔ της 12.6.2012. Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 228.

ΥΔΑΤΑ - ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δίκαιο περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομη επισκόπηση. Θέματα Α. Καλλία - Αντωνίου,

σελ. 267.

Η ποιότητα των υδατικών μας πόρων: παρακολούθηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θέματα Μ. Λαζαρίδου,

σελ. 281.

Αρμοδιότητα εκδίκασης αιτήσεων κατά πράξεων εκτελέσεως δημοτικών έργων με σκοπό τη διάθεση πιστώσεων και τη δημοπράτηση έργου υδροδότησης. ΣτΕ 4473/2011,

σελ. 317.

Υπερχείλιση Κηφισού ποταμού. Αστική ευθύνη Δημοσίου λόγω πρόκλησης οικονομικής ζημίας του ενάγοντος από πλημμύρα σε αποθήκη του. ΤρΔΠρΑθ 15388/2010,

σελ. 318.

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ

Διαταγή κατεδάφισης εγκαταστάσεων του γηπέδου αντιπτέρησης (Badminton) στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή. ΣτΕ Ολ 1970/2012,

σελ. 352.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Διαταγή κατεδάφισης εγκαταστάσεων του γηπέδου αντιπτέρησης (Badminton) στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή. ΣτΕ Ολ 1970/2012,

σελ. 352.