ΥΑ 13448/16.3.2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 116/9.4.2012) Συμπλήρωση άρθ. 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (απόφ. 3046/304/89, ΦΕΚ Δ΄ 59/1989), όπως αντικατεστάθη με την παρ. 5 της υπ΄ αριθ. 49977/3068/1989 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 535/30.6.1989)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 1 α) Μετά την παρ. 9 του άρθ. 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, προστίθεται νέα παρ. 10 ως εξής: «10. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η διάνοιξη ανοιγμάτων σε εξωτερικούς τοίχους νομίμως υφισταμένων κτιρίων κατασκευασμένων σε επαφή με το κοινό όριο οικοπέδων, για τη λειτουργική συνένωση χώρων τους, εφ΄ όσον: 1. Δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. 2. Δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κατά το άρθ. 5 του ΓΟΚ. 3. Δεν θίγεται η στατική επάρκεια των κτιρίων, στα οποία ανήκουν οι χώροι που συνενώνονται λειτουργικά. 4. Εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συναινέσεις των ιδιοκτητών για κάθε έναν από τους συνεννούμενους χώρους. Η λειτουργική συνένωση γίνεται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, σύμφωνα με την αποφ. 5219/2004 (ΦΕΚ Δ΄ 114/17.2.2004). Οι ιδιοκτήτες των χώρων που συνενώνονται δεν απαλλάσσονται από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις, τέλη και εισφορές που προκύπτουν από τη λειτουργική συνένωση. Δεν απαλλάσσονται επίσης από τυχόν απαιτήσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, όπως αυτές καθορίζονται κατά περίπτωση από τον φορέα τους». β) Η παρ. 10 του άρθ. 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού αναριθμείται σε 11. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.