ΥΑ 13451/16.3.2012 (ΦΕΚ ΑΑΠ 116/9.4.2012) Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5219/2004 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 1 1. Συμπληρώνεται το άρθ. 1 παρ. 3 της υπ΄ αριθ. 5219/3.2.2004 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με νέο εδάφ. ii ως εξής: «ii. η λειτουργική συνένωση χώρων της παρ. 10 του άρθ. 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (απόφ. 3046/1989, ΦΕΚ Δ΄ 59) μετά από αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών των προς συνένωση χώρων ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένα αντίγραφα των οικοδομικών αδειών των όμορων κτιρίων. 2. Τεχνική έκθεση μηχανικού όπου θα περιγράφεται η τήρηση των προϋποθέσεων της λειτουργικής συνένωσης της παρ. 10 του άρθ. 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 3. Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη, τομή) και μελέτης πυροπροστασίας του ενιαίου χώρου, όπου απαιτείται, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και αποστέλλεται αρμοδίως στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. 4. Συμβολαιογραφική δήλωση του Ν 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπου απαιτείται. Η έγκριση περιλαμβάνει εκτός από τις εργασίες για τη συνένωση των όμορων χώρων και τυχόν εσωτερικές εργασίες διαρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ενιαία λειτουργία του χώρου». Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.