Α. Καλλία - Αντωνίου, Δίκαιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σύντομη επισκόπηση: Ατμόσφαιρα και Κλιματική αλλαγή - Ύδατα - Απόβλητα και Ανακύκλωση - Φύση και Βιοποικιλότητα - Περιβαλλοντική ευθύνη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δίκαιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Σύντομη επισκόπηση: Ατμόσφαιρα και Κλιματική αλλαγή - Ύδατα - Απόβλητα και Ανακύκλωση - Φύση και Βιοποικιλότητα - Περιβαλλοντική ευθύνη* ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΙΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΝ, Δικηγόρος, Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου στην Ευρ. Επιτροπή, ankallia@auth.gr Παρουσιάζεται συνοπτικά η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη στους τομείς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης υδατικών πόρων, της διαχείρισης αποβλήτων και συστημάτων ανακύκλωσης, της Φύσης και διατήρησης της β ιοποικιλότητας, της περιβαλλοντικής ευθύνης και της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».   Α. Εισαγωγή Το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος, άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1970, ως απάντηση στα προβλήματα σοβαρής υποβάθμισης και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Το 1973 εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον για τη χρονική περίοδο 1973-1976 και έκτοτε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, υιοθετούνται αντίστοιχα προγράμματα δράσης. Σταδιακά το περιβάλλον εντάσσεται στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής [1] . Το 1987 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εισάγει άρθρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1993, ανακήρυξε ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και εισήγαγε την αρχή της πρόληψης στην περιβαλλοντική πολιτική. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, το 1997, τόνισε περισσότερο την αειφόρο ανάπτυξη ως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.