ΣτΕ 1056/2012 Τμ. Ε΄ [Άδειες εγκατάστασης κεραιών - Ελάχιστες αποστάσεις - Κατάταξη - Αρμοδιότητα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διαφορές από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με αντικείμενο τη χορήγηση, τροποποίηση ή ανάκληση αδείας εγκαταστάσεως κεραίας κινητής τηλεφωνίας, δεν είναι δεκτικές ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου, δεδομένου ότι η ρυθμιστική αρχή χορηγεί την άδεια βάσει εκτιμήσεων που συνδέονται με τον έλεγχο τηλεπικοινωνιακής σκοπιμότητας, η εκτίμηση της οποίας ανήκει στο πεδίο δράσης της ενεργού Διοίκησης, μη δυναμένη να ανατεθεί σε όργανα της δικαστικής εξουσίας. Η διάταξη του άρθ. 67 Ν 3431/2006 είναι αντισυνταγματική κατά το μέρος που μετατρέπει τις διαφορές αυτές σε διαφορές πλήρους δικαιοδοσίας. Περαιτέρω όμως οι διαφορές αυτές, ο οποίες ως ακυρωτικές ανήκουν στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρεπτώς υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου, ισχύει δε στις διαφορές αυτές η γενική 60θήμερη προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως. Η άδεια εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας εκδίδεται χωρίς δημοσιότητα, μόνη δε η τοποθέτηση της προβλεπομένης στη διάταξη της παρ. 3 άρθ. 1 Ν 2801/2000 πινακίδας με τον αριθμό αδείας δεν συνιστά στοιχείο πρόσφορο για γνώση της αδείας από τους περιοίκους, διότι κατά νόμο τοποθετείται στη βάση της κεραίας, που αποτελεί σημείο μη προσιτό στο ευρύ κοινό, τουλάχιστον σε περίπτωση εγκατάστασης της κεραίας σε δώμα οικοδομής. Η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας υπάγεται στα έργα της Β΄ κατηγορίας, για την οποία θεσπίζεται υποχρέωση προηγουμένης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία ισχύει παράλληλα με την υποχρέωση εφαρμογής μέτρων προφύλαξης του κοινού. Θεωρούνται νομίμως υφιστάμενοι οι σταθμοί, για τους οποίους είχαν ήδη εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι, έστω και μετά την έκδοση της αδείας εγκαταστάσεως, δεν απαιτείται δε για τους σταθμούς αυτούς να κινηθεί εκ νέου η ήδη τηρηθείσα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εν όψει δε του πλήθους των εγκατεστημένων κεραιών κρίνονται ανεκτές και οι διαδοχικές παρατάσεις για εύλογο πάντως χρόνο. Η ρύθμιση της παρ. 19 άρθ. 31 Ν 3431/2006 δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ. Και η ρύθμιση της παρ. 20 του ως άνω άρθρου, με την οποία καλύπτεται η εκ των υστέρων έκδοση περιβαλλοντικών όρων με μόνη την υποβολή μελέτης ακτινοβολιών χωρίς ν΄ απαιτείται εκ νέου τήρηση της διαδικασίας, επιτρεπτώς τίθεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 85/337/ΕΚ. Κατ΄ άρθ. 31 παρ. 9-10 Ν 3431/2006 δεν ορίζεται ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση σταθμών κινητής τηλεφωνίας από χώρους ελευθέρως προσπελάσιμους από το κοινό ή από κτίρια ευπαθών ομάδων πληθυσμού, προβλέπεται δε στις περιπτώσεις αυτές τήρηση ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία μειωμένων σε σχέση με τα γενικώς οριζόμενα. Το στοιχείο πάντως της απόστασης από τους εν λόγω χώρους και κτίρια συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του σταθμού και τη διερεύνηση των πρόσφορων τρόπων αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.