ΣτΕ 4336/2011 Τμ. Ε΄ [Άρση επεμβάσεων σε χερσαία ζώνη λιμένα της Δωδεκανήσου]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο κανόνας του κατ΄ αρχήν επιτρεπτού της παραχωρήσεως ιδιαιτέρων δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι εξυπηρετείται ή τουλάχιστον δεν αναιρείται η κοινή χρήση του πράγματος σύμφωνα με τον προορισμό του, επαναλαμβάνεται και στον Ν 2971/2001. Κοινόχρηστο πράγμα αποτελούν και οι λιμένες. Αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές ανεγερθέντα εν όλω ή εν μέρει εντός αιγιαλού ή παραλίας, κατεδαφίζονται υποχρεωτικώς. Οι σχετικές διατάξεις είναι ειδικές, αποσκοπούν στην άμεση και αποτελεσματική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας και επιβάλλουν την αποκατάσταση της μορφής τους, η οποία έχει αλλοιωθεί με τη χωρίς άδεια ανέγερση πάσης φύσεως τεχνικού έργου, κτίσματος ή κατασκευάσματος, ώστε να εξακολουθήσουν να επιτελούν τον προορισμό τους ως κοινόχρηστα πράγματα. Χώροι περιλαμβανόμενοι σε χερσαία ζώνη λιμένος αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, προοριζόμενους μόνο για έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα τις λειτουργικές ανάγκες του λιμένα. Παραχώρηση χώρου εντός ζώνης λιμένος είναι επιτρεπτή μόνο προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών και πάντοτε για ορισμένο χρονικό διάστημα, με απόφαση του φορέα διοικήσεως του λιμένα ύστερα από έγκριση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Τα έργα προς εξυπηρέτηση των αναγκών λιμένος εκτελούνται από τον οικείο φορέα διοικήσεως του λιμένος κατόπιν εγκρίσεως του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Εμπ. Ναυτιλίας και Πολιτισμού και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τυχόν δε απαιτούμενες οικοδομικές άδειες εκδίδονται κατ΄ άρθ. 9 παρ. 3 Ν 2987/2002 από τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γεν. Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) του ΥΕΝ πριν την κατ΄ άρθ. 18 παρ. 3 Ν 2971/2001 άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής. Ειδικά στη Δωδεκάνησο για την έκδοση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και απομάκρυνσης αυθαιρέτων και άλλων κτισμάτων και κατασκευών, που έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια σε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας, στον χώρο δηλαδή ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ θάλασσας και ορίου δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας, όπως εμφανίζεται στους οικείους κτηματολογικούς πίνακες, δεν απαιτείται να έχει χωρήσει προηγουμένως καθορισμός αιγιαλού και παραλίας. Το άρθ. 27 παρ. 1 και 2 Ν 2971/2001 εφαρμόζεται και για την κατεδάφιση και απομάκρυνση κτισμάτων και άλλων κατασκευών και την άρση πάσης φύσεως επεμβάσεων από τον κοινόχρηστο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος, η οποία κατά νόμον περιλαμβάνει τον αιγιαλό και τους συνεχόμενους παραλιακούς χώρους, είτε οι κατασκευές και επεμβάσεις αυτές ήταν αρχήθεν αυθαίρετες είτε κατέστησαν αυθαίρετες επιγενομένως, λόγω ανακλήσεως της πράξεως παραχωρήσεως δυνάμει της οποίας κατασκευάσθηκαν ή λόγω λήξεως του χρόνου ισχύος της, ιδίως μάλιστα όταν η σχετική πράξη παραχωρήσεως προβλέπει ρητά επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση μετά τη λήξη ισχύος της.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.