ΣτΕ 4495/2011 Τμ. Ε΄ [Ουσιώδης μεταβολή οικιστικών δεδομένων - Επανάληψη γνωμοδοτήσεων Δήμων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δεν απαιτείται επανάληψη από συνιστωμένους νέους Δήμους γνωμοδοτήσεων που είχαν εξενεχθεί από καταργειθέντες ΟΤΑ πριν την ισχύ του Ν 2539/1997 χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο εκείνο οι σχετικές διαδικασίες εκδόσεως των προεδρικών διαταγμάτων περί καθορισμού Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Μετά την παρέλευση άπρακτης της ταχθείσας σε ΟΤΑ προθεσμίας προς γνωμοδότηση, νομίμως η Διοίκηση προβαίνει σε έκδοση του σχετικού διατάγματος και μετά την κατάργηση του ΟΤΑ και τη συνένωσή του σε συνιστώμενο νέο Δήμο. Εν τούτοις, στην προκειμένη περίπτωση, εν όψει της επελθούσης ουσιώδους μεταβολής των οικιστικών δεδομένων της περιοχής λόγω επέκτασης των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, διαμορφώθηκε μία νέα χωροταξική πραγματικότητα για σημαντικό τμήμα της υπό ρύθμιση περιοχής, που παρουσιάζει έντονο οικιστικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, οι ένδικες γνωμοδοτήσεις, οι οποίες έχουν διατυπωθεί σε χρόνο που υπερβαίνει τον εύλογο, έχουν καταστεί ανεπίκαιρες και δεν προσδίδουν νόμιμο έρεισμα στο προσβαλλόμενο διάταγμα, το οποίο ως εκ τούτου εξεδόθη κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ Εισηγητής: Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλος της Επικρατείας Δικηγόροι: Α. Μάρκου, Α. Αλεφάντη, Πάρεδρος ΝΣΚ [...] 2. Επειδή με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση του από 29.5.2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ Δ΄ 492/14.6.2002) περί καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.