ΣτΕ 3427/2011 Τμ. Ε΄ [Χαρακτηρισμός κτίσματος ως αυθαιρέτου - Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως - Συλλογικά όργανα]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ο χαρακτηρισμός κτίσματος ως αυθαιρέτου και κατεδαφιστέου δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. Η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής του άρθ. 18 παρ. 12 Ν 2218/1994 ενώπιον του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας κατά νομαρχιακής απόφασης διακόπτει την προθεσμία άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της νομαρχιακής αυτής αποφάσεως για 60 ημέρες, όσο δηλαδή διαρκεί η προθεσμία που παρέχεται στον Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας να αποφανθεί επί της προσφυγής. Όταν η προσφυγή υποβάλλεται στην Περιφέρεια, η προθεσμία άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά της απορριπτικής, ρητής ή σιωπηρής, αποφάσεως του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και της νομαρχιακής απόφασης αρχίζει την επομένη της συμπλήρωσης της εξηκονθήμερης ανατρεπτικής προθεσμίας, μέσα στην οποία εξαντλείται η κατά χρόνον αρμοδιότητα του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας να αποφανθεί σχετικά με την υπόθεση, εκτός αν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο απορριπτική απόφαση του Γεν. Γραμματέα επί της προσφυγής ή αν ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση της απορριπτικής απόφασης του Γεν. Γραμματέα πριν την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων της Διοικήσεως δεν παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης όχι μόνο όταν έχουν είτε προσωπικό συμφέρον από την έκβαση συγκεκριμένης υπόθεσης είτε ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους, αλλά και όταν γενικότερα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ευλόγως η υπόνοια ότι έχουν ήδη σχηματισμένη και συνεπώς προειλημμένη γνώμη για την υπόθεση. Η συμμετοχή σε συλλογικό όργανο διοικητικού οργάνου, το οποίο έχει εκδώσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διοικητική πράξη, επί της οποίας ερείδεται η ελεγχόμενη υπό του συλλογικού οργάνου εκτελεστή διοικητική πράξη, δεν επηρεάζει αφ΄ εαυτής τη σύνθεση του συλλογικού αυτού οργάνου.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.